Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 24. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

info@staremesto.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

24. október 2019

Dátum odoslania:

24. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fafa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 1155, ku Staré Mesto Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fafa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

Info211 <info@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

24. október 2019

Dátum doručenia:

24. október 2019

Číslo spisu:

50638/2019

Prepáčte pán xxxxx, odpovedala som na skôr podanú info žiadosť. Dnešnú žiadosť som zaevidovala dňa 24.10.2019 pod ev.50638/2019. Ešte raz sa ospravedlňujem. Elena Hanzlovičová From: xxxxx xxxxx Sent: Thursday, October 24, 2019 1:29 PM To: Info211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fafa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 1155, ku Staré Mesto Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fafa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: Naskekovaný obraz z BA-SM Stavebné Oddelenie

Odosielateľ:

"Mgr." <lubomira.kunikova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

4. november 2019

Dátum doručenia:

4. november 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vazený pán xxxxx xxxxx, Na základe Vasej ziadosti Vam v prilohe tohto e-mailu posielam odpoved. S pozdravom, Mgr. Ľubomíra Kuníková Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: lubomira.kunikova@staremesto.sk www.staremesto.sk