Detail žiadosti

  • Stevebné povolenie
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 25. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stevebné povolenie

Adresát:

info@staremesto.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum odoslania:

25. september 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, muke@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k prebiehajúcej výstavbe stavby vedenej na LV č. 1862, ku Staré mesto Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: muke@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stevebné povolenie

Odosielateľ:

Info211 <info@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

26. september 2019

Dátum doručenia:

26. september 2019

Dobrý deň, Vašu žiadosť sme zaevidovali dňa 26.9.2019 pod ev.č.45730/2019 S pozdravom Elena Hanzlovičová. From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, September 25, 2019 6:18 PM To: Info211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stevebné povolenie Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, muke@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k prebiehajúcej výstavbe stavby vedenej na LV č. 1862, ku Staré mesto Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: muke@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprístupnenie informácie na základe zákona

Odosielateľ:

"Mgr." <simona.ivorova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum doručenia:

30. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám v prílohe zasielam sprístupnenie informácie. S pozdravom Mgr. Simona Ivorová Stavebný úrad Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Tel.: +421 2 5924 6245 E-mail: simona.ivorova@staremesto.sk www.staremesto.sk