Detail žiadosti

  • Totem na Bajkalskej ulici, BA
  • Slovenská stavebná inšpekcia
  • xxxxx xxxxx
  • 22. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Totem na Bajkalskej ulici, BA

Adresát:

lenka.salvianyova@ssc.sk   Otvorený

info@ssiri.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

22. marec 2020

Dátum odoslania:

22. marec 2020

Dátum doručenia:

23. marec 2020

Povinná osoba: Slovenská stavebná inšpekcia, Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04, info@ssiri.sk, lenka.salvianyova@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, efim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zistenie z výkonu štátneho stavebného dohľadu vykonaného (podľa mojich informácii z dňa 1. 12. 2015) k stavbe "totemu" na Bajkalskej ulici v Bratislave, na parcele č. 15294/186. V prílohe prikladám fotografiu daného miesta. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: efim@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Oznámenie o postúpení žiadosti

Odosielateľ:

Marek Putec <putec@ssiri.sk>

Dátum úkonu:

23. marec 2020

Dátum doručenia:

23. marec 2020

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame náš list č. 122/2020 SSI 61-003 zo dňa 23. 03. 2020. S úctou Mgr. Marek Putec vedúci oddelenia stavebnej inšpekcie Slovenská stavebná inšpekcia Riaditeľstvo inšpekcie Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie Žiadosti ŽOI/12/2020

Odosielateľ:

Eduard Kolek <kolek@ssiri.sk>

Dátum úkonu:

23. marec 2020

Dátum doručenia:

23. marec 2020

Dobrý deň. V prílohe mailu Vám zasielame potvrdenie o prijatí Vašej žiadosti o poskytnutie Informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. s pozdravom Ing. arch. Eduard K O L E K riaditeľ Inšpektorátu Bratislava ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________ Popis: Pečiatka SSI BA

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

Rozhodnutie

Odosielateľ:

Eduard Kolek <kolek@ssiri.sk>

Dátum úkonu:

27. marec 2020

Dátum doručenia:

30. marec 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 30. marca 2020 — Lehota uplynula 14. apríla 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dobrý deň pán xxxxx. V prílohe tohto mailu Vám zasielame rozhodnutie (v PDF) k Vašej žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Podľa ustanovenia § 24 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk, teda toto rozhodnutie Vám bude následne zaslané aj poštou. s pozdravom Ing. arch. Eduard K O L E K riaditeľ Inšpektorátu Bratislava ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________ Popis: Pečiatka SSI BA