Detail žiadosti

  • Uchádzači - chata
  • Ministerstvo obrany SR
  • xxxxx xxxxx
  • 17. apríl 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Uchádzači - chata

Adresát:

info@mod.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

17. apríl 2020

Dátum odoslania:

17. apríl 2020

Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, guxa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam uchádzačov a sken ponúk všetkých uchádzačov o Chatu Barborka ministerstva obranu, ktorý získal Pavol Pančík a dnes ju vlastní Ján Balciar. Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: guxa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

[MO SR VEREJNE] RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Uchádzači - chata

Odosielateľ:

LAPOSOVA Sona <Sona.LAPOSOVA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

17. apríl 2020

Dátum doručenia:

17. apríl 2020

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________ Dobrý deň, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom Maneková PhDr. Soňa Lapošová Kancelária ministra obrany SR sekretariát tel.: 0960 313 073 e-mail: sona.laposova@mod.gov.sk Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava From: xxxxx xxxxx [mailto:guxa@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, April 17, 2020 12:26 PM To: VEREJNOST Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Uchádzači - chata Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, guxa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam uchádzačov a sken ponúk všetkých uchádzačov o Chatu Barborka ministerstva obranu, ktorý získal Pavol Pančík a dnes ju vlastní Ján Balciar. Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: guxa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

[MO SR VEREJNE] DOC230420-23042020095018.pdf Rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí poskytnúť informáciu č. ÚSMŠ-EL-14/14-11/2020 zo dňa 21. apríla 2020

Odosielateľ:

DURICA Martin <Martin.DURICA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. apríl 2020

Dátum doručenia:

23. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Prílohy:

DOC230420-23042020095018.pdf

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

[MO SR VEREJNE] Ponuky - Chata Barbora.pdf

Odosielateľ:

DURICA Martin <Martin.DURICA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. apríl 2020

Dátum doručenia:

23. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

[MO SR VEREJNE] Zoznam uchádzačov o chatu Barbora

Odosielateľ:

DURICA Martin <Martin.DURICA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. apríl 2020

Dátum doručenia:

23. apríl 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 23. apríla 2020 — Lehota uplynula 8. mája 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________