Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy 3
  • Finančné riaditeľstvo SR
  • xxxxx xxxxx
  • 1. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy 3

Adresát:

info@financnasprava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

1. október 2019

Dátum odoslania:

1. október 2019

Povinná osoba: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, Banská Bystrica 974 01, info@financnasprava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, geril@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o všetkých utajených zmluvách FRSR vrátane informácií o názve protistrany, názve zmluvy, predmete zmluvy, dátume uzavretia, celkovej sume plnenia a dátume ukončenia zmluvy / uplynutia viazanosti zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: geril@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

2019.10.01/Potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

2. október 2019

Dátum doručenia:

2. október 2019

From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 1, 2019 10:05 AM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy 3 Povinná osoba: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, Banská Bystrica 974 01, info@financnasprava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, geril@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o všetkých utajených zmluvách FRSR vrátane informácií o názve protistrany, názve zmluvy, predmete zmluvy, dátume uzavretia, celkovej sume plnenia a dátume ukončenia zmluvy / uplynutia viazanosti zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: geril@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx 2.10.2019 Potvrdenie prijatia žiadosti o sprístupnenie informácií Potvrdzujeme, že dňa 1.10.2019 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prijalo žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov žiadateľa - p. xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx. S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ centra komunikácie a podpory

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

2019.10.02/Utajované zmluvy

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum doručenia:

10. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 1, 2019 10:05 AM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy 3 Povinná osoba: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, Banská Bystrica 974 01, info@financnasprava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, geril@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o všetkých utajených zmluvách FRSR vrátane informácií o názve protistrany, názve zmluvy, predmete zmluvy, dátume uzavretia, celkovej sume plnenia a dátume ukončenia zmluvy / uplynutia viazanosti zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: geril@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx 10.10.2019 Dobrý deň V prílohe podania Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ centra komunikácie a podpory