Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy a ich plnenie
  • Ministerstvo financií SR
  • xxxxx xxxxx
  • 5. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Adresát:

info@mfsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum odoslania:

5. apríl 2021

Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, info@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , siho@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: siho@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

potvrdenie podania ziadosti a vyzva na doplnenie ziadosti

Odosielateľ:

info <info@mfsr.sk>

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Vazeny pan xxxxx, na základe Vašej žiadosti Vám potvrdzujeme podanie žiadosti o informáciu dna 06.04.2021. podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Podľa § 14 ods. 3 citovaného zákona, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Na základe uvedeného Vás žiadame o doplnenie Vašej žiadosti o informáciu o adresu pobytu. Žiadosť je potrebné doplniť do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. S pozdravom Kancelária ministra [cid:image002.png@01D72AC6.FE61C330] Štefanovičova 5 | 817 82 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5958 1111 info@mfsr.sk | www.finance.gov.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:siho@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, April 05, 2021 5:38 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, info@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , siho@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: siho@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info@mfsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum odoslania:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, info@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , siho@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 05.04.2021 som formou emailu požiadal Ministerstvo financií SR o poskytnutie informácie: Utajené zmluvy a ich plnenie . Dňa 06.04.2021 mi Ministerstvo financií SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Žiadosť je predkladaná v mene organizácie, v ktorej zastávam pozíciu výkonneho riaditeľa: Slovensko.Digital IČO 50158635 Staré Grunty 18 841 04 Bratislava Informácie navrhujem sprístupniť v digitálnej podobe a to zaslaním na email alebo ich verejným vystavením na internete a zaslaním URL na zverejnené informácie. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Odosielateľ:

info <info@mfsr.sk>

Dátum úkonu:

12. apríl 2021

Dátum doručenia:

12. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

From: xxxxx xxxxx [mailto:siho@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, April 05, 2021 5:38 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, info@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , siho@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: siho@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx