Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy a ich plnenie
  • Ministerstvo kultúry SR
  • xxxxx xxxxx
  • 5. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Adresát:

info@culture.gov.sk   Otvorený

mksr@culture.gov.sk   Odmietnutý email

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum odoslania:

5. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava - Staré Mesto 813 31, mksr@culture.gov.sk, info@culture.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , haci@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: haci@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Odosielateľ:

"MKSR_info.zakon" <info.zakon@culture.gov.sk>

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Vážený pán xxxxx xxxxx, v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o doplnenie žiadosti o adresu pobytu. Po nevyhnutnom doplnení Vám budú žiadané informácie sprístupnené v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom PhDr. Eva Bednáriková, CSc. sekcia kancelárie ministerky kultúry [cid:image001.png@01D29BF1.7E0758C0] Nám. SNP č. 33 | 813 31 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 20 482 216 | eva.bednarikova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:haci@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, April 05, 2021 5:39 PM To: ALIAS_INFO; mksr@culture.gov.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava - Staré Mesto 813 31, mksr@culture.gov.sk, info@culture.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , haci@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: haci@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info@culture.gov.sk   Otvorený

"MKSR_info.zakon" <info.zakon@culture.gov.sk>   Otvorený

mksr@culture.gov.sk   Odmietnutý email

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum odoslania:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava - Staré Mesto 813 31, mksr@culture.gov.sk, info@culture.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , haci@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 05.04.2021 som formou emailu požiadal Ministerstvo kultúry SR o poskytnutie informácie: Utajené zmluvy a ich plnenie . Dňa 06.04.2021 mi Ministerstvo kultúry SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Žiadosť je predkladaná v mene organizácie, v ktorej zastávam pozíciu výkonneho riaditeľa: Slovensko.Digital IČO 50158635 Staré Grunty 18 841 04 Bratislava Informácie navrhujem sprístupniť v digitálnej podobe a to zaslaním na email alebo ich verejným vystavením na internete a zaslaním URL na zverejnené informácie. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácií - sprístupnenie

Odosielateľ:

Bednáriková Eva <eva.bednarikova@culture.gov.sk>

Dátum úkonu:

14. apríl 2021

Dátum doručenia:

14. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, v prílohe Vám sprístupňujeme žiadané informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom PhDr. Eva Bednáriková, CSc. sekcia kancelária ministerky kultúry [cid:image001.png@01D29BF1.7E0758C0] Nám. SNP č. 33 | 813 31 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 20 482 216 | eva.bednarikova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk