Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy a ich plnenie
  • Data Centrum
  • xxxxx xxxxx
  • 5. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Adresát:

cpu@datacentrum.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum odoslania:

5. apríl 2021

Povinná osoba: Data Centrum, Cintorínska 5, Bratislava - Staré Mesto 814 88, cpu@datacentrum.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , rorob@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rorob@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

info zákon

Odosielateľ:

info <info@datacentrum.sk>

Dátum úkonu:

9. apríl 2021

Dátum doručenia:

9. apríl 2021

Vážený pani xxxxx, Vašou žiadosťou zo dňa 05.04.2021 o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ste, požiadali DataCentrum o sprístupnenie nasledovných informácií, citujem: „ Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu “. Na základe Vašej predmetnej žiadosti zo dňa 05.04.2021, Vám v mene DataCentra uvádzam nasledovné: DataCentrum nemá uzatvorené zmluvy ani projekty v utajenom režime ktoré, boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mgr. Edita Bernátová manažér kvality gestor poskytovania informácií metodik verejného obstarávania 02/ 59278 224 DataCentrum Cintorínska 5 814 88 Bratislava Slovenská republika

Úplne sprístupnenie informácie

Dátum úkonu:

9. apríl 2021

Dátum doručenia:

9. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie