Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy a ich plnenie
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
  • xxxxx xxxxx
  • 5. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Adresát:

sario@sario.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum odoslania:

5. apríl 2021

Dátum doručenia:

5. apríl 2021

Povinná osoba: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, Bratislava - Ružinov 821 01, sario@sario.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , bavum@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bavum@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Odosielateľ:

Burdova Petra <Petra.Burdova@sario.sk>

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum doručenia:

5. apríl 2021

Preberám, Petra Odoslané z môjho mobilného telefónu Huawei -------- Pôvodná správa -------- Od: xxxxx xxxxx Dátum: po, 5. apr 2021, 18:16 Pre: Sario marketing global Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, Bratislava - Ružinov 821 01, sario@sario.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , bavum@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bavum@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

Hovorca <Hovorca@sario.sk>

Dátum úkonu:

5. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Dobrý deň, týmto na základe § 14 ods. 5 zákona o slobode informácií potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti a zároveň Vám oznamujeme, že predpokladaná výška úhrady za sprístupnenie informácie predstavuje 0 Eur. S pozdravom, SARIO

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie žiadosti o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z. z.

Odosielateľ:

Hovorca <Hovorca@sario.sk>

Dátum úkonu:

8. apríl 2021

Dátum doručenia:

8. apríl 2021

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 05.04.2021 Vás ako povinná osoba vyzývame k jej doplneniu v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy. Na základe §14 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z., cit.: "(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje." Vaša žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, žiadame Vás o jej doplnenie, konkrétne o zaslanie adresy Vášho pobytu. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. S úctou SARIO

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Hovorca <Hovorca@sario.sk>   Otvorený

Burdova Petra <Petra.Burdova@sario.sk>   Otvorený

sario@sario.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

14. apríl 2021

Dátum odoslania:

14. apríl 2021

Povinná osoba: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, Bratislava - Ružinov 821 01, sario@sario.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , bavum@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 05.04.2021 som formou emailu požiadal Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu o poskytnutie informácie: Utajené zmluvy a ich plnenie . Dňa 08.04.2021 mi Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Žiadosť je predkladaná v mene organizácie, v ktorej zastávam pozíciu výkonneho riaditeľa: Slovensko.Digital IČO 50158635 Staré Grunty 18 841 04 Bratislava Informácie navrhujem sprístupniť v digitálnej podobe a to zaslaním na email alebo ich verejným vystavením na internete a zaslaním URL na zverejnené informácie. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Rozhodnutie infožiadosť

Odosielateľ:

Hovorca <Hovorca@sario.sk>

Dátum úkonu:

15. apríl 2021

Dátum doručenia:

15. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, V prílohe Vám zasielame Rozhodnutie o sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. S pozdravom SARIO