Detail žiadosti

  • VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši
  • Slovenská správa ciest
  • xxxxx xxxxx
  • 12. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši

Adresát:

info@ssc.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

12. september 2016

Dátum odoslania:

12. september 2016

Dátum doručenia:

12. september 2016

Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jabo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jabo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

12. september 2016

Dátum doručenia:

12. september 2016

Vážený pán xxxxx, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie týkajúce sa sprístupnenia elektronickej kópie aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou. Žiadosť bude v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote vybavená. S pozdravom Ivana Hrubá ________________________________ Ing. Ivana Hrubá oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií ivana.hruba@ssc.sk Slovenská správa ciest Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 xxxxx mobil: +421 911 085 548 tel. +421 2 50255 520 fax:+421 2 5556 8268 http://www.ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:jabo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, September 12, 2016 11:05 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jabo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jabo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši - odpoveď

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 21. septembra 2016 — Lehota uplynula 6. októbra 2016.

Číslo spisu:

5780/2016-180/2210/27635

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Váš list číslo/zo dňa: /12.09.2016 Naše číslo: 5780/2016-180/2210/27635 Vybavuje/linka: Ladomirjaková/02/50 255 483 Miesto odoslania/dátum: xxxxx/21.09.2016 Vážený pán xxxxx, na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúcej sa sprístupnenia elektronickej kópie aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou zo dňa 12. 09. 2016 Vám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielam v prílohe evidenciu trvalého dopravného značenia v meste Liptovský Mikuláš v km 549,868-551,790. S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 xxxxx tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:jabo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, September 12, 2016 11:05 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jabo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jabo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx