Detail žiadosti

  • vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši
  • Slovenská správa ciest
  • xxxxx xxxxx
  • 28. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši

Adresát:

info@ssc.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

28. september 2016

Dátum odoslania:

28. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hica@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy, ktorý obsahuje aj kompletné vodorovné dopravné značenie cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou. (bohužiaľ pôvodná infožiadosť s číslom 5780/2016-180/2210/27635 neobsahovala VZD, len zvislé dopravné značenie) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hica@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

3. október 2016

Dátum odoslania:

3. október 2016

Dátum doručenia:

3. október 2016

Číslo spisu:

5780/2016/2210/28923

Váš list číslo/zo dňa: /28.09.2016 Naše číslo: 5780/2016/2210/28923 Vybavuje/linka: Ladomirjaková/02/50 255 483 Miesto odoslania/dátum: xxxxx/03.10.2016 Vážený pán xxxxx, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie dňa 28.09.2016. S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 xxxxx tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:hica@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 28, 2016 9:15 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hica@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy, ktorý obsahuje aj kompletné vodorovné dopravné značenie cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou. (bohužiaľ pôvodná infožiadosť s číslom 5780/2016-180/2210/27635 neobsahovala VZD, len zvislé dopravné značenie) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hica@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

3. október 2016

Dátum doručenia:

3. október 2016

Číslo spisu:

5780/2016/2210/28908

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Liptovsky_Mikulas_dopr_znacenie.zip

Váš list číslo/zo dňa: /28.09.2016 Naše číslo: 5780/2016/2210/28908 Vybavuje/linka: Ladomirjaková/02/50 255 483 Miesto odoslania/dátum: xxxxx/03.10.2016 Vážený pán xxxxx, na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúcej sa sprístupnenia elektronickej kópie aktuálneho projektu organizácie dopravy trvalého dopravného značenia cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou zo dňa 28. 09. 2016 Vám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielam v prílohe evidenciu trvalého dopravného značenia v meste Liptovský Mikuláš v km 549,868-551,790, čiže aktuálne informácie o trvalom dopravnom značení. Vzhľadom na veľkosť prílohy Vám posielam súbor vo formáte .zip, prosím, ak budete mať problém s otvorením archívu, kontaktujte ma, využijem inú možnosť doručenia informácií. S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 xxxxx tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:hica@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 28, 2016 9:15 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, xxxxx - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hica@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Elektronickú kópiu (napr. vo formáte PDF) aktuálneho projektu organizácie dopravy, ktorý obsahuje aj kompletné vodorovné dopravné značenie cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši v úseku medzi ulicami kpt. Nálepku a Riečnou. (bohužiaľ pôvodná infožiadosť s číslom 5780/2016-180/2210/27635 neobsahovala VZD, len zvislé dopravné značenie) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hica@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx