Detail žiadosti

  • Vyhodnocovanie nehodovych usekov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • xxxxx xxxxx
  • 21. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov

Adresát:

info@mindop.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. február 2020

Dátum odoslania:

21. február 2020

Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rudy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Aké dáta Ministerstvo dopravy používa na vyhodnotenie nehodovosti úsekov "úsek pozemnej komunikácie alebo miesto kríženia sa s inou pozemnou komunikáciou alebo železničnou dráhou," ako to vyžaduje zákon? Odkiaľ pochádzajú štatistiky nehodovosti - uveďte zdroj. Sú tieto dáta prístupné verejnosti a ak áno, kde? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rudy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov

Odosielateľ:

Lucia <Lucia.Janotova@mindop.sk>

Dátum úkonu:

24. február 2020

Dátum doručenia:

24. február 2020

Dobrý deň pán xxxxx, Ministerstvu bola doručená Vaša žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 211/2000 Z. z.“) Žiadame Vás o doplnenie, ktorého zákona sa týka Vaša otázka. Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. „Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.“ Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. „Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.“ Žiadam Vás o doplnenie žiadosti do 7 dní od doručenia tohto e-mailu na e-mailovú adresu lucia.janotová@mindop.sk, alebo písomne na adresu ministerstva. Ak napriek výzve žiadosť nedoplníte, nebude možné informáciu riadne sprístupniť, ministerstvo môže Vašu žiadosť odložiť, alebo pripraviť nesprávnu odpoveď. S pozdravom, Lucia Janotová Odbor právnych služieb [cid:image002.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 xxxxx | Slovenská republika Tel: +421 2 594 94 310 From: 211 Sent: Monday, February 24, 2020 8:10 AM To: Janotová, Lucia Cc: Kováčová, Lucia Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov From: Info > Sent: Monday, February 24, 2020 8:07 AM To: 211 <211@mindop.sk> Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov From: xxxxx xxxxx > Sent: Friday, February 21, 2020 4:23 PM To: Info > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rudy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Aké dáta Ministerstvo dopravy používa na vyhodnotenie nehodovosti úsekov "úsek pozemnej komunikácie alebo miesto kríženia sa s inou pozemnou komunikáciou alebo železničnou dráhou," ako to vyžaduje zákon? Odkiaľ pochádzajú štatistiky nehodovosti - uveďte zdroj. Sú tieto dáta prístupné verejnosti a ak áno, kde? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rudy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

24. február 2020

Dátum doručenia:

24. február 2020

Dobrý deň, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 xxxxx | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, February 21, 2020 4:23 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rudy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Aké dáta Ministerstvo dopravy používa na vyhodnotenie nehodovosti úsekov "úsek pozemnej komunikácie alebo miesto kríženia sa s inou pozemnou komunikáciou alebo železničnou dráhou," ako to vyžaduje zákon? Odkiaľ pochádzajú štatistiky nehodovosti - uveďte zdroj. Sú tieto dáta prístupné verejnosti a ak áno, kde? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rudy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

27. február 2020

Dátum doručenia:

27. február 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 21.02.2020 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) obdržali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej sprístupnenie nájdete v prílohe tohto e-mailu. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 xxxxx | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, February 21, 2020 4:23 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyhodnocovanie nehodovych usekov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rudy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Aké dáta Ministerstvo dopravy používa na vyhodnotenie nehodovosti úsekov "úsek pozemnej komunikácie alebo miesto kríženia sa s inou pozemnou komunikáciou alebo železničnou dráhou," ako to vyžaduje zákon? Odkiaľ pochádzajú štatistiky nehodovosti - uveďte zdroj. Sú tieto dáta prístupné verejnosti a ak áno, kde? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rudy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx