Detail žiadosti

  • Výnos - študijné odbory
  • Ministerstvo obrany SR
  • xxxxx xxxxx
  • 23. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výnos - študijné odbory

Adresát:

info@mod.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum odoslania:

23. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, onec@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. výnos z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania 2. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: onec@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

[MO SR VEREJNE] RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výnos - študijné odbory

Odosielateľ:

LAPOSOVA Sona <Sona.LAPOSOVA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

24. september 2019

Dátum doručenia:

24. september 2019

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________ Dobrý deň, potvrdzujem prijatie žiadosti o informácie. S pozdravom PhDr. Soňa Lapošová sekretariát │ Kancelária ministra obrany SR [cid:image001.jpg@01D1CE23.3C7D8010] Kutuzovova 8 │ 832 47 Bratislava │ Slovenská republika tel.: +421 960 313 073 sona.laposova@mod.gov.sk │ www.mosr.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:onec@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, September 23, 2019 8:47 PM To: VEREJNOST Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výnos - študijné odbory Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, onec@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. výnos z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania 2. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: onec@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

[MO SR VEREJNE] Sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

ZRNEK Pavol <Pavol.ZRNEK@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum doručenia:

25. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, V prílohe Vám zasielam v elektronickej podobe čiastku 21 z roku 2009 a čiastku 105 z roku 2010 vestníka MO SR, kde sú Vami požadované všeobecne právne predpisy. Spis, ktorý Vás informuje o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti, bol odoslaný na Vašu adresu. Po prijatí tejto správy Vás žiadam o spätné elektronické potvrdenie, že zaslané dokumenty boli doručené a dajú sa otvoriť. Táto správa bude pripojená k Vašej žiadosti, potvrdzujúca spôsob vybavenia. Prajem príjemný deň. zrnek Ing. Pavol ZRNEK hlavný štátny radca │ Oddelenie vnútorných predpisov │ Odbor tvorby štruktúr a vnútorných predpisov │ Úrad procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy [Popis: Popis: Logotyp MO SR - farebný - zmenšený] Kutuzovova 8 │ 832 47 Bratislava │ Slovenská republika tel.: +421 960 312 241 │ fax: +421 960 312 572 zrnekp@mod.gov.sk │ www.mosr.sk