Detail žiadosti

  • Vyrubove povolenia Univerzita Komenskeho
  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • xxxxx xxxxx
  • 24. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyrubove povolenia Univerzita Komenskeho

Adresát:

infozakon@karlovaves.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

24. február 2020

Dátum odoslania:

24. február 2020

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fycu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: * platné výrubové povolenia pre Univerzitu Komenského (Šafárikovo námestie 6, 814 99 xxxxx). Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fycu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyrubove povolenia Univerzita Komenskeho

Odosielateľ:

"podatelna@karlovaves.sk" <podatelna@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

25. február 2020

Dátum doručenia:

25. február 2020

Dobrý deň, Vaše podanie sme zaevidovali a pridelili na vybavenie. S pozdravom Nadežda Geislerová, Podateľňa From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, February 24, 2020 8:22 PM To: infozakon@karlovaves.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Vyrubove povolenia Univerzita Komenskeho Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fycu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: * platné výrubové povolenia pre Univerzitu Komenského (Šafárikovo námestie 6, 814 99 xxxxx). Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fycu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie

Odosielateľ:

magdalena svorenova <magdalena.svorenova@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

4. marec 2020

Dátum doručenia:

4. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, V prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácie doručenej dňa 25.2.2020. Prajem pekný deň, Mgr. Magdaléna Svoreňová magdalena.svorenova@karlovaves.sk tel.: 02/707 11 275 Miestny úrad Mestskej časti xxxxx-Karlova Ves Námestie sv. Františka 8 842 62 xxxxx www.karlovaves.sk [emailPodpis13]