Detail žiadosti

  • Výstupy služieb - Neulogy
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • xxxxx xxxxx
  • 25. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy

Adresát:

info@minedu.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. september 2016

Dátum odoslania:

25. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, maxy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výstupy všetkých služieb v súvislosti s nasledovnou zmluvou: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=778983&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: maxy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy

Odosielateľ:

Informacie 211 <info@minedu.sk>

Dátum úkonu:

26. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Dobrý deň, v zmysle § 15 ods.1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám oznamujeme, že nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nedisponuje požadovanými informáciami, Vašu žiadosť sme postúpili na priame vybavenie Centrumu vedecko-technických informácií. Zákonná lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením povinnej osobe. S pozdravom Mgr. Andrej Hazucha hlavný radca| pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou | odbor komunikačný [cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10] Stromová 1| 813 30 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 59374253 | +421 908 935 270 | fax: +421 2 59374335 info@minedu.sk | www.minedu.sk [Logo_SK-PRES_Cely-nazov_SVK-01] From: xxxxx xxxxx [mailto:maxy@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 25, 2016 11:41 PM To: Informacie 211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, maxy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výstupy všetkých služieb v súvislosti s nasledovnou zmluvou: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=778983&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: maxy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy

Odosielateľ:

Vaskova Eva <eva.vaskova@cvtisr.sk>

Dátum úkonu:

29. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, dovoľujeme si týmto reagovať na Vašu žiadosť, ktorá nám bola postúpená a týka sa výstupov služieb v súvislosti so Zmluvou o službách - Zabezpečenie dodávky externých podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK /č. zmluvy – 10/NITT/2013. Súčasťou prílohy je tabuľka poskytujúca prehľad služieb poskytovaných dodávateľmi podľa hore uvedenej zmluvy. Zároveň môžeme k predmetnej zmluve dodať, že služby, boli poskytované v prospech majiteľa konkrétneho vynálezu alebo technológie pochádzajúceho z akademického prostredia SR. Výstupom jednotlivých služieb mohli byť napríklad evaluácie vzniknutého duševného vlastníctva s odhadom komerčného potenciálu a stratégiami priemyselno-právnej ochrany; prihlášky registrácií predmetov priemyselného vlastníctva a ich podania na príslušných úradoch; úkony súvisiace s vyhľadaním partnerov pre komercializáciu vrátane vypracovania príslušných zmlúv používaných v procese transferu technológií a podobne. Spomínané výstupy patria k obchodným zámerom vlastníkov predmetných technológií, ktorými sú konkrétne slovenské akademické inštitúcie. Ich súčasťou sú často aj citlivé údaje o obchodných vzťahoch, na ktoré sa viaže obchodné tajomstvo. Priložená tabuľka obsahuje kompletný zoznam poskytnutých služieb vzťahujúcich sa predmetnej zmluve. Prajem pekný deň. Eva Vašková From: Informacie 211 [mailto:info@minedu.sk] Sent: Monday, September 26, 2016 7:44 AM To: sekretariat > Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy Dobrý deň, v zmysle § 15 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám postupujeme žiadosť p. Turčeka o sprístupnenie informácie týkajúcej sa zmluvy č. 10/NITT/2013 O postúpení žiadosti sme žiadateľa informovali. Zákonná lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom prijatia žiadosti S pozdravom Mgr. Andrej Hazucha hlavný radca| pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou | odbor komunikačný [cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10] Stromová 1| 813 30 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 59374253 | +421 908 935 270 | fax: +421 2 59374335 info@minedu.sk | www.minedu.sk [Logo_SK-PRES_Cely-nazov_SVK-01] From: xxxxx xxxxx [mailto:maxy@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 25, 2016 11:41 PM To: Informacie 211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výstupy služieb - Neulogy Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, maxy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výstupy všetkých služieb v súvislosti s nasledovnou zmluvou: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=778983&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: maxy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.