Detail žiadosti

  • vývoj intenzity dopravy tunela Branisko
  • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 25. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko

Adresát:

hovorca@ndsas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum odoslania:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dita@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o priemernom počte vozidiel za 24 h, ktoré prejdú tunelom Branisko od jeho otvorenia do 12/2013 (vrátane) rozdelené po mesiacoch. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dita@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie- 211_097_2016_Netri_Peter_Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko

Odosielateľ:

infozakon <infozakon@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

30. august 2016

Dátum doručenia:

30. august 2016

Dobrý deň prajem, týmto si Vám dovoľujeme zaslať potvrdenie prijatia Vašej žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií. S pozdravom JUDr. Adriána Rimková Špecialista právnik Odbor právny - oddelenie organizačných činností a legislatívy (10703) e-mail adriana.rimkova@ndsas.sk telefón +421 2 58 31 1764 web www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D1DDA9.2F2EE8F0] [cid:image001.png@01D19F04.BD1E7330] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. From: Rúfus Dominika Sent: Tuesday, August 30, 2016 8:58 AM To: infozakon Subject: 211_097_2016_Netri_Peter_Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko From: xxxxx xxxxx [mailto:dita@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 2:38 PM To: hovorca@ndsas.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dita@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o priemernom počte vozidiel za 24 h, ktoré prejdú tunelom Branisko od jeho otvorenia do 12/2013 (vrátane) rozdelené po mesiacoch. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dita@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

RE: 211_2016_Netri_Peter_Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko

Odosielateľ:

infozakon <infozakon@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

8. september 2016

Dátum doručenia:

8. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 8. septembra 2016 — Lehota uplynula 23. septembra 2016.

Číslo spisu:

10784/100474/10705/2016

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.
Inštitúcia uviedla, že sprístupnenie požadovanej informácie si vyžaduje túto informáciu nanovo vytvoriť, a inštitúcia nie je povinná vytvárať nové informácie.

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujem zaslať odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 25.08.2016. S pozdravom, JUDr. Lucia Nedzbalová Špecialista právnik Odbor právny – oddelenie právnych služieb a interných predpisov (10705) e-mail: lucia.nedzbalova@ndsas.sk telefón: +421 2 58 31 1523 web: www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D1F794.6E5E7680] [banner do mailu] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. From: xxxxx xxxxx [mailto:dita@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 2:38 PM To: hovorca@ndsas.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: vývoj intenzity dopravy tunela Branisko Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dita@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Informácie o priemernom počte vozidiel za 24 h, ktoré prejdú tunelom Branisko od jeho otvorenia do 12/2013 (vrátane) rozdelené po mesiacoch. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dita@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx