Detail žiadosti

  • Winton - výkony
  • Štatistický úrad SR
  • xxxxx xxxxx
  • 30. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Winton - výkony

Adresát:

info@statistics.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

30. marec 2020

Dátum odoslania:

30. marec 2020

Povinná osoba: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava - Ružinov 824 67, info@statistics.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, reme@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Všetky písomné výstupy dodané od Winton, s.r.o. 2. Výšku fakturácie spoločnosti Winton Štatistickému úradu v rámci všetkých zmlúv medzi ŠÚ SR a Winton Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: reme@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

Zemanová Lucia <Lucia.Zemanova@statistics.sk>

Dátum úkonu:

31. marec 2020

Dátum doručenia:

31. marec 2020

Vážený pán xxxxx, V zmysle § 14 ods. 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) Vám potvrdzujeme prijatie žiadosti o informáciu. S pozdravom Lucia Zemanová Odbor legislatívno-právny a verejného obstarávania [X] Miletičova 3 l 824 67 Bratislava l Slovenská republika tel.: +421 2 50236 230 l e-mail: lucia.zemanova@statistics.sk www.statistics.sk

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Winton - výkony

Odosielateľ:

Jurč Slavomír <Slavomir.Jurc@statistics.sk>

Dátum úkonu:

9. apríl 2020

Dátum doručenia:

9. apríl 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 9. apríla 2020 — Lehota uplynula 24. apríla 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila autorské právo.
Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Vážený pán xxxxx, v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vám v prílohe posielame odpoveď na Vašu žiadosť o informácie, ktorou sprístupňujeme niektoré písomné výstupy spoločnosti Winton s.r.o. Zároveň Vám posielame rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení niektorých písomných výstupov podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Z pripojenej časovej pečiatky vyplýva, že rozhodnutie bolo vydané v zákonom ustanovenej lehote 8 pracovných dní. Z dôvodu obmedzenia fungovania podateľne úradu v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou Vám toto rozhodnutie posielame zatiaľ len takto emailom. Rozhodnutie Vám bude riadne odoslané po Veľkej noci. S pozdravom JUDr. Slavomír Jurč riaditeľ odboru legislatívno-právneho a verejného obstarávania [cid:image001.png@01D2DDFF.5DACA440] Miletičova 3 l 824 67 Bratislava l Slovenská republika tel.: +421 2 50236 371 l e-mail: slavomir.jurc@statistics.sk www.statistics.sk ________________________________ From: xxxxx xxxxx [mailto:reme@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, March 30, 2020 8:11 PM To: infoservis > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Winton - výkony Povinná osoba: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava - Ružinov 824 67, info@statistics.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, reme@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Všetky písomné výstupy dodané od Winton, s.r.o. 2. Výšku fakturácie spoločnosti Winton Štatistickému úradu v rámci všetkých zmlúv medzi ŠÚ SR a Winton Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: reme@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx