Detail žiadosti

  • Zmluva
  • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
  • xxxxx xxxxx
  • 13. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Adresát:

info@sepsas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

13. september 2019

Dátum odoslania:

13. september 2019

Povinná osoba: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava - Ružinov 824 84, info@sepsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umyl@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o predaji pozemku spoločnosti Bratislava Trade Center spomínanú v nasledovnom článku: https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/pociatkovi-kalinakovi-vysiel-kseft-statnym-pozemkom Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umyl@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Odosielateľ:

Web_info <info@sepsas.sk>

Dátum úkonu:

16. september 2019

Dátum doručenia:

16. september 2019

Dobrý deň, Potvrdzujem prijatie žiadosti. Mgr. Norbert Deák vedúci odboru komunikácie [cid:image002.jpg@01D56C6F.E724B590] Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 Slovenská republika telefón: +421 2 5069 2209 mobil: +421 918 891 940 e-mail: norbert.deak@sepsas.sk web: http://www.sepsas.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:umyl@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, September 13, 2019 8:17 PM To: Web_info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva Povinná osoba: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava - Ružinov 824 84, info@sepsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umyl@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o predaji pozemku spoločnosti Bratislava Trade Center spomínanú v nasledovnom článku: https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/pociatkovi-kalinakovi-vysiel-kseft-statnym-pozemkom Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umyl@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať dôverné informácie. Akékoľvek neoprávnené rozširovanie alebo použitie obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento e-mail omylom, upozornite prosím odosielateľa a vymažte ho z Vášho systému. Odosielateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby prenosu e-mailu ani za straty alebo škody spôsobené jeho prijatím alebo použitím. Berte prosím ohľad na životné prostredie a zvážte potrebu tlače tohto e-mailu. Attention: This e-mail and its attachments might contain confidential information. Any unauthorized reproduction or use of its contents is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail. The sender therefore does not accept liability for any errors nor any loss or damage from receipt this e-mail. Please consider the environment before printing this e-mail.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Odosielateľ:

Web_info <info@sepsas.sk>

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum doručenia:

25. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, V prílohe Vám zasielame Vami požadované sprístupnené informácie. Mgr. Norbert Deák vedúci odboru komunikácie [cid:image002.jpg@01D5738F.445E0E70] Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 Slovenská republika telefón: +421 2 5069 2209 mobil: +421 918 891 940 e-mail: norbert.deak@sepsas.sk web: http://www.sepsas.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:umyl@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, September 13, 2019 8:17 PM To: Web_info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva Povinná osoba: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava - Ružinov 824 84, info@sepsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umyl@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o predaji pozemku spoločnosti Bratislava Trade Center spomínanú v nasledovnom článku: https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/pociatkovi-kalinakovi-vysiel-kseft-statnym-pozemkom Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umyl@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať dôverné informácie. Akékoľvek neoprávnené rozširovanie alebo použitie obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento e-mail omylom, upozornite prosím odosielateľa a vymažte ho z Vášho systému. Odosielateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby prenosu e-mailu ani za straty alebo škody spôsobené jeho prijatím alebo použitím. Berte prosím ohľad na životné prostredie a zvážte potrebu tlače tohto e-mailu. Attention: This e-mail and its attachments might contain confidential information. Any unauthorized reproduction or use of its contents is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail. The sender therefore does not accept liability for any errors nor any loss or damage from receipt this e-mail. Please consider the environment before printing this e-mail.