Detail žiadosti

  • Zmluva
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
  • xxxxx xxxxx
  • 19. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Adresát:

pazinkova@fnsppresov.sk   Odmietnutý email

riaditel@fnsppresov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

19. september 2016

Dátum odoslania:

19. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Povinná osoba: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Jána Hollého 14, Prešov 081 81, riaditel@fnsppresov.sk, pazinkova@fnsppresov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mytu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu uzavretú na základe nasledovného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/134390 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mytu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie o podaní/prijatí žiadosti

Odosielateľ:

"=?utf-8?Q?Ing.Silvia_Vargov=C3=A1?=" <vargova.s@fnsppresov.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Dobrý deň, na základe Vášho vyžiadania potvrdzujeme, že Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, doručená FNsP J. A. Reimana Prešov elektronickou poštou 19.09.2016 , bola dňa 20.09.2016 zaevidovaná na Oddelení kontroly a sťažností FNsP J. A. Reimana Prešov /gestor/ pod spisovým číslom FNsP-OKS-17/2016-SI a bude vybavená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. S pozdravom Ing. Silvia Vargová vedúca oddelenia kontroly a sťažností vargova.s@fnsppresov.sk FNsP J.A. Reimana Prešov 051/7011539 ******************************* Všetky informácie, ktoré sú obsahom tejto elektronickej správy a všetky k nej priložené súbory sú dôverné a sú určené výhradne zamýšľanému adresátovi/adresátom. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. Celá správa a jej prílohy obsahujú informácie, ktoré sú chránené ako dôverné informácie a môžu zahŕňať tiež obchodné tajomstvo alebo informácie podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej pošty, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek použitie pre vlastné potreby je neoprávnené a môže byť považované za protiprávne. Zároveň Vás ako odosielateľ žiadam, aby ste ma formou spätnej odpovede obratom upovedomili o tom, že Vám predmetná správa bola omylom doručená a následne ju vymazali zo svojho počítačového systému.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Odosielateľ:

"=?utf-8?Q?Ing.Silvia_Vargov=C3=A1?=" <vargova.s@fnsppresov.sk>

Dátum úkonu:

28. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, vo veci sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, na základe ktorého žiadate o sprístupnenie informácií týkajúcich sa verejného obstarávania Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Vám v prílohe tohto mailu zasiela odpoveď na Vašu žiadosť zo dňa 19.09.2016. S pozdravom Ing. Silvia Vargová vedúca oddelenia kontroly a sťažností vargova.s@fnsppresov.sk FNsP J.A. Reimana Prešov 051/7011539 ******************************* Všetky informácie, ktoré sú obsahom tejto elektronickej správy a všetky k nej priložené súbory sú dôverné a sú určené výhradne zamýšľanému adresátovi/adresátom. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. Celá správa a jej prílohy obsahujú informácie, ktoré sú chránené ako dôverné informácie a môžu zahŕňať tiež obchodné tajomstvo alebo informácie podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej pošty, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek použitie pre vlastné potreby je neoprávnené a môže byť považované za protiprávne. Zároveň Vás ako odosielateľ žiadam, aby ste ma formou spätnej odpovede obratom upovedomili o tom, že Vám predmetná správa bola omylom doručená a následne ju vymazali zo svojho počítačového systému.