Detail žiadosti

  • Zmluva
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  • xxxxx xxxxx
  • 7. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Adresát:

sekretariat@emergency-slovakia.sk   Odmietnutý email

podatelna@155.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

7. apríl 2021

Dátum odoslania:

7. apríl 2021

Povinná osoba: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, Bratislava 821 08, sekretariat@emergency-slovakia.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, voci@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Zmluvu a dodatky, ktoré nie sú zverejnené v CRZ s nasledovným dodávateľom: https://crz.gov.sk/2531635/ 2. Doručené ponuky v prípadnej súťaži, na základe ktorej bola táto zmluva uzavretá. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: voci@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva

Odosielateľ:

Podateľňa HQ <podatelna@155.sk>

Dátum úkonu:

8. apríl 2021

Dátum doručenia:

8. apríl 2021

Dobrý deň prajem, na základe Vašej žiadosti (viď nižšie e-mail),Vám potvrdzujem prijatie žiadosti. S pozdravom, Pavlína Molnárová Správca registratúry tel.: +421 2 68207 343 mail: pavlina.molnarova@155.sk web: www.155.sk [cid:image001.png@01D72C3D.4B352400] Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93, 820 05 Bratislava tel.: +421 2 / 68 207 311 fax.: +421 2 / 68 207 355 mail: sekretariat@155.sk web: http://www.155.sk/ Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať citlivé informácie a sú určené len osobe, ktorej sú adresované. Akékoľvek neoprávnené zverejňovanie, reprodukcia, kopírovanie, distribúcia alebo iné rozširovanie alebo použitie ich obsahu je zakázané. Ak ste dostali tento e-mail omylom, alebo e-mail je poškodený, prosím, upozornite odosielateľa a vymažte e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho systému. Attention: This e-mail and its attachments might contain sensitive information and is intended solely for the use of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of its contents is prohibited. If you have received this e-mail by mistake or the e-mail is corrupted please notify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies from your system. From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, April 7, 2021 12:56 PM To: Sekretariát riaditeľa OSZZS SR ; Podateľňa HQ Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva Povinná osoba: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, Bratislava 821 08, sekretariat@emergency-slovakia.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, voci@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Zmluvu a dodatky, ktoré nie sú zverejnené v CRZ s nasledovným dodávateľom: https://crz.gov.sk/2531635/ 2. Doručené ponuky v prípadnej súťaži, na základe ktorej bola táto zmluva uzavretá. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: voci@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácii podľa zákona 211/2000 - sprístupnenie informácie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti doručenej Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej službe SR Vám zasielam požadované. S pozdravom, Ing. Zuzana Dičérová vedúci kancelárie/manažér kvality tel.: +421 2 68 207 326 mobil: +421 917 444 232 mail: zuzana.dicerova@155.sk web: www.155.sk [cid:image001.png@01D72C41.1B532850] Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93, 820 05 Bratislava tel.: +421 2 / 68 207 311 fax.: +421 2 / 68 207 355 mail: sekretariat@155.sk web: http://www.155.sk/ Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať citlivé informácie a sú určené len osobe, ktorej sú adresované. Akékoľvek neoprávnené zverejňovanie, reprodukcia, kopírovanie, distribúcia alebo iné rozširovanie alebo použitie ich obsahu je zakázané. Ak ste dostali tento e-mail omylom, alebo e-mail je poškodený, prosím, upozornite odosielateľa a vymažte e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho systému. Attention: This e-mail and its attachments might contain sensitive information and is intended solely for the use of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of its contents is prohibited. If you have received this e-mail by mistake or the e-mail is corrupted please notify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies from your system.