Detail žiadosti

  • Zmluva - Block, a.s.
  • Správa štátnych hmotných rezerv SR
  • xxxxx xxxxx
  • 24. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Block, a.s.

Adresát:

info@reserves.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

24. marec 2020

Dátum odoslania:

24. marec 2020

Povinná osoba: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava - Staré Mesto 812 63, info@reserves.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, viban@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu č. 80/OMRaPZ / 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: viban@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Block, a.s.

Odosielateľ:

info@reserves.gov.sk

Dátum úkonu:

24. marec 2020

Dátum doručenia:

24. marec 2020

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Block, a.s.

Odosielateľ:

info@reserves.gov.sk

Dátum úkonu:

3. apríl 2020

Dátum doručenia:

3. apríl 2020

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Block, a.s. - odpoveď

Odosielateľ:

info@reserves.gov.sk

Dátum úkonu:

8. apríl 2020

Dátum doručenia:

8. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, v nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 24.03.2020, ktorej bola 03.04.2020 v zmysle § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov predĺžená lehota na vybavenie, si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať Vami vyžiadané informácie. Kancelária predsedu Pražská 29 | 812 63 Bratislava | Slovenská republika tel.: 02/57278 317 info@reserves.gov.sk | www.reserves.gov.sk Od: xxxxx xxxxx Užívateľovi: info@reserves.gov.sk Dátum: 24. 03. 2020 04:12 Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Block, a.s. Povinná osoba: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava - Staré Mesto 812 63, info@reserves.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, viban@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu č. 80/OMRaPZ / 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: viban@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx