Detail žiadosti

  • Zmluva o NFP
  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • xxxxx xxxxx
  • 1. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva o NFP

Adresát:

info@mhsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

1. október 2019

Dátum odoslania:

1. október 2019

Povinná osoba: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - Ružinov 827 15, info@mhsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yjup@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o NFP č. DOP2008-SIP001-098/2009 s dodávateľom AMAREON, dodatky ku ktorej sa nachádzajú na adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=AMAREON&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyhľadať Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yjup@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

info104-2019 - postúpenie žiadosti o informácie

Odosielateľ:

"info@mhsr.sk" <info@mhsr.sk>

Dátum úkonu:

2. október 2019

Dátum doručenia:

2. október 2019

Dobrý deň, dňa 01.10.2019 bola na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR“) podaná žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Žiadosť o informácie bola na MH SR zaevidovaná pod č. info104-2019. Z dôvodu vecnej príslušnosti vám týmto v zmysle § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií postupujeme žiadosť na priame vybavenie. Žiadateľa o postúpení informujeme v kópii tohto emailu. S pozdravom Mgr. Zuzana Bobulová odbor komunikácie | kancelária ministra [Vizitka_SK] Mlynské nivy 44/a | 827 15 Bratislava 212 | Slovenská republika tel.: +421 2 4854 1408 info@mhsr.sk | www.mhsr.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:yjup@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 01, 2019 4:24 PM To: info@mhsr.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva o NFP Povinná osoba: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - Ružinov 827 15, info@mhsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yjup@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o NFP č. DOP2008-SIP001-098/2009 s dodávateľom AMAREON, dodatky ku ktorej sa nachádzajú na adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=AMAREON&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyhľadať Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yjup@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Skvarka Roman <roman.skvarka@siea.gov.sk>

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum doručenia:

10. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, Dňa 02.10.2019 nám bola Ministerstvom hospodárstva SR postúpená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie, ktorou ste žiadali sprístupniť zmluvu o NFP. V prílohe tohto e- mailu Vám posielam rozhodnutie o nesprístupnení informácií v časti osobných údajov a prejavov osobnosti, a súčasne aj samotnú zmluvu spolu s dodatkami (s výnimkou nesprístupnených informácií). S pozdravom Mgr. Roman Škvarka riaditeľ Odboru právnej podpory Sekcia financovania a správy Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Tel.: +421 2 58 248 240, 0905 389 733 E-mail: roman.skvarka@siea.gov.sk www.siea.sk Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU Poradenské centrá: Bratislava - Trenčín - Banská Bystrica - Košice Bezplatná linka: 0800 199 399 www.zitenergiou.sk Myslite na životné prostredie pred vytlačením tohto e-mailu [loga_siea]