Detail žiadosti

  • Zmluva - obchvat PO
  • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 18. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - obchvat PO

Adresát:

hovorca@ndsas.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum odoslania:

18. október 2019

Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava - Ružinov 841 04, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, memy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Kúpna zmluva č. 30803/KZ-002/2013/Haniska/0786/StrTa 2. Odstúpenie od zmluvy 3. Nesúhlas s odstúpením od zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: memy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Prijatie žiadosti na základe zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

Molnárová Miriam <miriam.molnarova@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum doručenia:

21. október 2019

Dobrý deň, v zmysle § 14 ods 5. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Vám potvrdzujeme prijatie žiadosti o informácie: 1. Kúpna zmluva č. 30803/KZ-002/2013/Haniska/0786/StrTa 2. Odstúpenie od zmluvy 3. Nesúhlas s odstúpením od zmluvy S pozdravom Mgr.Miriam Molnárová Právnik špecialista Oddelenia tvorby a posudzovania zmlúv 60202 Odbor právny e-mail miriam.molnarova@ndsas.sk telefón: +421 2 58 31 1798 web www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D24FD4.B1645790] [banner do mailu] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o informácie

Odosielateľ:

Molnárová Miriam <miriam.molnarova@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum doručenia:

23. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 18.10.2019. S pozdravom Mgr.Miriam Molnárová Právnik špecialista Oddelenia tvorby a posudzovania zmlúv 60202 Odbor právny e-mail miriam.molnarova@ndsas.sk telefón: +421 2 58 31 1798 web www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D24FD4.B1645790] [banner do mailu] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému.