Detail žiadosti

  • Zmluva - Saar, s.r.o.
  • Mesto Banská Bystrica
  • xxxxx xxxxx
  • 3. október 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Saar, s.r.o.

Adresát:

info@banskabystrica.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

3. október 2016

Dátum odoslania:

3. október 2016

Dátum doručenia:

4. október 2016

Povinná osoba: Mesto Banská Bystrica, Ul.ČSA 26, Banská Bystrica 975 39, info@banskabystrica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sylo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu so spoločnosťou Saar, s.r.o., ktorou boli odpredané nasledovné nehnuteľnosti: Budova základnej školy, Jaseňová č. 7, súp. č. 2784 pozemky : parc.čís. C KN 1172/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 650 m2 , parc. č. C KN 1172/11 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2, parc. č. C KN 1172/12 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 4053 m2, parc. č. C KN 1174/2 - záhrady o výmere 149 m2 parc. č. C KN 1175/5 - záhrady o výmere 38 m2, spolu o výmere 5113 m2 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sylo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Saar, s.r.o.

Odosielateľ:

"Sedliaková Andrea Ing." <andrea.sedliakova@banskabystrica.sk>

Dátum úkonu:

4. október 2016

Dátum doručenia:

4. október 2016

Dobrý deň, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie evidovanej pod číslom Inf. 162/2016 . Prajem pekný deň. [vizitka_email_bbems_2017] From: xxxxx xxxxx [mailto:sylo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, October 03, 2016 2:33 PM To: info@banskabystrica.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - Saar, s.r.o. Povinná osoba: Mesto Banská Bystrica, Ul.ČSA 26, Banská Bystrica 975 39, info@banskabystrica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sylo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu so spoločnosťou Saar, s.r.o., ktorou boli odpredané nasledovné nehnuteľnosti: Budova základnej školy, Jaseňová č. 7, súp. č. 2784 pozemky : parc.čís. C KN 1172/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 650 m2 , parc. č. C KN 1172/11 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2, parc. č. C KN 1172/12 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 4053 m2, parc. č. C KN 1174/2 - záhrady o výmere 149 m2 parc. č. C KN 1175/5 - záhrady o výmere 38 m2, spolu o výmere 5113 m2 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sylo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

inf.162/2016

Odosielateľ:

"Núter Alexandra Mgr." <alexandra.nuter@banskabystrica.sk>

Dátum úkonu:

5. október 2016

Dátum doručenia:

5. október 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam vyjadrenie k Vašej žiadosti podanej v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, doručenej na náš úrad dňa 03.10.2016. S pozdravom [1469606588908_vizitka_email_bbems_od.07.2016.jpg] ________________________________