Detail žiadosti

  • Zmluvy - Damovo, Alison, Ericsson
  • Ministerstvo vnútra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy - Damovo, Alison, Ericsson

Adresát:

infomv@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lugap@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky zmluvy ministerstva vnútra so spoločnosťou, IČO 35 792 141 (v predchádzajúcej žiadosti som žiadal zmluvy so spoločnosťou DAMOVO Slovakia, pričom ministerstvo v rozhodnutí spomína "zánik subjektu" v roku 2006, ktorý však nenastal, nakoľko zmena obchodného mena spoločnosti nie je zánikom subjektu) Ďalej sa v rozhodnutí uvádza, že ak by predmetné zmluvy boli uzavreté, došlo by ich skartácii, z čoho vyplýva, že povinná osoba neskontrolovala, či k skartácii skutočne došlo a v oficiálnom rozhodnutí prekvapivo narába podmieňovacím spôsobom a predpokladom že by došlo k skartácii, ktorý vôbec nie je automatický a to z viacerých dôvodov. Jednak uzavreté zmluvy podľa registratúry nesú znak "A", teda sa po uplynutí úložnej lehoty archivujú a nie skartujú a taktiež dokumentácia, ktorá sa po uplynutí úložnej lehoty skartuje často býva skartovaná až mnoho rokov po uplynutí tejto úložnej lehoty. Z daného dôvodu žiadam opätovne o zmluvy s rovnakou spoločnosťou, tentokrát však kvôli argumentácii o údajnom zániku subjektu spoločnosť identifikujem cez IČO. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lugap@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená dňa 08.10.2019. S pozdravom JUDr. Martina Nemcovská Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava tel.: 02/5094 4625 fax: 02/5094 4397 e-mail: Martina.Nemcovska@minv.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:lugap@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 08, 2019 11:02 AM To: Info MV SR Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy - Damovo, Alison, Ericsson Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lugap@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky zmluvy ministerstva vnútra so spoločnosťou, IČO 35 792 141 (v predchádzajúcej žiadosti som žiadal zmluvy so spoločnosťou DAMOVO Slovakia, pričom ministerstvo v rozhodnutí spomína "zánik subjektu" v roku 2006, ktorý však nenastal, nakoľko zmena obchodného mena spoločnosti nie je zánikom subjektu) Ďalej sa v rozhodnutí uvádza, že ak by predmetné zmluvy boli uzavreté, došlo by ich skartácii, z čoho vyplýva, že povinná osoba neskontrolovala, či k skartácii skutočne došlo a v oficiálnom rozhodnutí prekvapivo narába podmieňovacím spôsobom a predpokladom že by došlo k skartácii, ktorý vôbec nie je automatický a to z viacerých dôvodov. Jednak uzavreté zmluvy podľa registratúry nesú znak "A", teda sa po uplynutí úložnej lehoty archivujú a nie skartujú a taktiež dokumentácia, ktorá sa po uplynutí úložnej lehoty skartuje často býva skartovaná až mnoho rokov po uplynutí tejto úložnej lehoty. Z daného dôvodu žiadam opätovne o zmluvy s rovnakou spoločnosťou, tentokrát však kvôli argumentácii o údajnom zániku subjektu spoločnosť identifikujem cez IČO. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lugap@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

KM-TO-2019/007577 - Odpoveď

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum doručenia:

23. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 23. októbra 2019 — Lehota uplynula 7. novembra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 08.10.2019 Vám posielame odpoveď spolu s prílohami. Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií Vám bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. S pozdravom JUDr. Martina Nemcovská Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava tel.: 02/5094 4625 fax: 02/5094 4397 e-mail: Martina.Nemcovska@minv.sk