Detail žiadosti

  • Zmluvy - reštitúcie
  • Slovenský pozemkový fond
  • xxxxx xxxxx
  • 30. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy - reštitúcie

Adresát:

sekretariat@pozfond.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum odoslania:

30. september 2019

Povinná osoba: Slovenský pozemkový fond, Krížna 52, Bratislava - Ružinov 821 08, sekretariat@pozfond.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kaxy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemku podľa V-22712/2016 zo dňa 22.08.2016. 2. Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemku podľa V-36771/16 zo dňa 10.1.2017. Zapísané na nasledovnom LV: https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/api/Bo/GeneratePrfPublic?prfNumber=8741&cadastralUnitCode=805556&outputType=pdf Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kaxy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

3. október 2019

Dátum doručenia:

3. október 2019

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Referent oddelenia metodiky [/Users/imac2018b/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_500628824] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 224 Právny odbor mobil: +421 918 875 454 Oddelenie metodiky e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk Búdkova 36, 817 15 Bratislava web: www.pozfond.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum doručenia:

10. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. zo dňa 30.09.2019 Vám v prílohe zasielame odpoveď. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Referent oddelenia metodiky [/Users/imac2018b/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_500628824] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 224 Právny odbor mobil: +421 918 875 454 Oddelenie metodiky e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk Búdkova 36, 817 15 Bratislava web: www.pozfond.sk