Detail žiadosti

  • Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013

Adresát:

info@mindop.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum odoslania:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, esot@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013 s nasledovnými kódmi ITMS, uzavreté Ministerstvom výstavby, so všetkými dodatkami a prílohami: 22160120001 22160120005 22160120004 22160120002 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: esot@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013

Odosielateľ:

Info <info@mindop.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Dobrý deň, dňa 6.9.2016 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) obdržali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Odpoveď na Vašu žiadosť bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. Odbor komunikácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR info@mindop.sk www.mindop.sk [cid:image002.jpg@01D1C177.B1E8D470] From: xxxxx xxxxx [mailto:esot@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 6, 2016 2:34 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013 Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, esot@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013 s nasledovnými kódmi ITMS, uzavreté Ministerstvom výstavby, so všetkými dodatkami a prílohami: 22160120001 22160120005 22160120004 22160120002 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: esot@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

Oznámenie

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

12. september 2016

Dátum doručenia:

12. september 2016

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti zo dňa 06.09.2016 adresovanej MDVaRR SR. Dnes 12.09.2016 nám bola postúpená z MDVaRR SR. Vybavená bude v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr

Nová povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

12. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď 1

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď Vážený pán xxxxx, v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a marketingu, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií), týmto vyhovujeme Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií, postúpenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z MDVRR SR dňa 12.09.2016 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 23449/2016. Odpoveď: Na základe Vašej žiadosti Vám poskytujeme zmluvy projektov ROP 2007 – 2013 s kódmi ITMS 22160120001, 22160120005, 22160120004, 22160120002. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr