Detail žiadosti

  • Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016
  • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 14. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016

Adresát:

hovorca@ndsas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

14. september 2016

Dátum odoslania:

14. september 2016

Dátum doručenia:

14. september 2016

Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nykev@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronické kópie zmlúv (napr. vo formáte PDF), ktoré NDS uzavrela s dodávateľmi v období medzi 1.7. a 14.9.2016, vrátane. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nykev@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016

Odosielateľ:

infozakon <infozakon@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

14. september 2016

Dátum doručenia:

14. september 2016

Dobrý deň prajem, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujeme potvrdiť prijatie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 14.09.2016. S pozdravom, JUDr. Lucia Nedzbalová Špecialista právnik Odbor právny – oddelenie právnych služieb a interných predpisov (10705) e-mail: lucia.nedzbalova@ndsas.sk telefón: +421 2 58 31 1523 web: www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D1F794.6E5E7680] [banner do mailu] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. Sent: Wednesday, September 14, 2016 2:14 PM To: hovorca@ndsas.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016 Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nykev@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronické kópie zmlúv (napr. vo formáte PDF), ktoré NDS uzavrela s dodávateľmi v období medzi 1.7. a 14.9.2016, vrátane. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nykev@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016

Odosielateľ:

infozakon <infozakon@ndsas.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Číslo spisu:

7993/104137/10703/2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujem zaslať odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 14.09.2016. S pozdravom, JUDr. Lucia Nedzbalová Špecialista právnik Odbor právny – oddelenie právnych služieb a interných predpisov (10705) e-mail: lucia.nedzbalova@ndsas.sk telefón: +421 2 58 31 1523 web: www.ndsas.sk [cid:image001.png@01D1F794.6E5E7680] [banner do mailu] Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy má informatívny charakter a nezaväzuje spoločnosť na žiadne právne úkony. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. From: xxxxx xxxxx [mailto:nykev@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 14, 2016 2:14 PM To: hovorca@ndsas.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016 Povinná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, xxxxx - Ružinov 821 09, hovorca@ndsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nykev@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: elektronické kópie zmlúv (napr. vo formáte PDF), ktoré NDS uzavrela s dodávateľmi v období medzi 1.7. a 14.9.2016, vrátane. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nykev@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx