Detail žiadosti

  • znovukonanie vo veci postupu špec. prokurátora
  • Generálna prokuratúra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 2. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: znovukonanie vo veci postupu špec. prokurátora

Adresát:

GPSR@genpro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

2. september 2019

Dátum odoslania:

2. september 2019

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, xxxxx - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yzef@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: v akom štádiu je uznesenie prokurátorky GP Plhákovej XV Gn 310/18/1000-17, ktorým prokurátorka zrušila uznesenie vyšetrovateľa OR PZ BA I a uložila mu vo veci oznamenia z precinu zneuzivania pravomoci verejneho cinitela znovu konat a rozhodnut? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yzef@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

190903070918147 Potvrdenka po prijatí podania

Odosielateľ:

GPSR@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

3. september 2019

Dátum doručenia:

3. september 2019

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie - Výzva na doplnenie žiadosti

Odosielateľ:

Marta.Novakova@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum doručenia:

4. september 2019

Dobrý deň. V prílohe Vám preposielam výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie z 2.9.2019, ktorá bola Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky doručená elektronickou formou dňa 3.9.2019. S pozdravom,

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Marta.Novakova@genpro.gov.sk   Odoslaný

GPSR@genpro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum odoslania:

4. september 2019

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, xxxxx - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yzef@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 02.09.2019 som formou emailu požiadal Generálnu prokuratúru SR o poskytnutie informácie: znovukonanie vo veci postupu špec. prokurátora. Dňa 04.09.2019 mi Generálna prokuratúra SR doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Zasielam preto doplňujúce informácie, ktoré žiadate: Meno a priezvisko: Xenia Makarová Adresa trvalého pobytu: Nobelova 24 Informáciu žiadam za Nadáciu xxxxx xxxxx ako poverená zamestnankyňa z pozície - investigatívec. Riaditeľkou je Zuzana Petková. S pozdravom, xxxxx xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Dominika.Dvorova@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

11. september 2019

Dátum doručenia:

11. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie