Detail žiadosti

  • Zoznam faktúr
  • Verejné prístavy, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr

Adresát:

vpas@vpas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Povinná osoba: Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, Bratislava 821 09, vpas@vpas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, caja@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam všetkých faktúr Verejných prístavov v tabuľke (napríklad vo formáte xls), s informáciami obsahujúcimi aspoň názov dodávateľa, IČO dodávateľa, výšku faktúry, dátum faktúry a predmet faktúry, vrátane faktúr pred povinným zverejňovaním v roku 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: caja@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Adam Rojkovič <adam.rojkovic@vpas.sk>

Dátum úkonu:

27. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Vážený pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame potvrdenie prijatia Vašej žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom Mgr. Adam Rojkovič právnik Verejné prístavy, a. s. Prístavná 10 821 09 Bratislava IČO: 36856541 DIČ: 2022534008 IČ DPH: SK2022534008 T +421 2 20 62 05 24 www.vpas.sk

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

Rozhodnutie o sprístupnení informácií

Odosielateľ:

Adam Rojkovič <adam.rojkovic@vpas.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2016

Dátum doručenia:

30. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 30. septembra 2016 — Lehota uplynula 15. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Vážený pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame Rozhodnutie o poskytnutí informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám aj s prílohami. S pozdravom Mgr. Adam Rojkovič právnik Verejné prístavy, a. s. Prístavná 10 821 09 Bratislava IČO: 36856541 DIČ: 2022534008 IČ DPH: SK2022534008 T +421 2 20 62 05 24 www.vpas.sk __ *​Upozornenie:* Táto správa môže obsahovať chránené informácie a je určená len pre adresáta. Pokiaľ táto správa nebola určená Vám, nesmiete túto správu akokoľvek zneužiť, sprístupniť, rozširovať, robiť z nej kópie alebo ju vytlačiť, čo by mohlo byť kvalifikované ako porušenie platných právnych predpisov. O tom, že Vám bola táto správa omylom doručená, informujte prosím jej odosielateľa pomocou odpovede na tento e-mail. V prípade neznámeho odosielateľa alebo podozrenia o správnosti, *SPRÁVU VYMAŽTE!*