Detail žiadosti

  • Zoznam faktúr
  • Slovenská správa ciest
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr

Adresát:

info@ssc.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam všetkých faktúr v tabuľke (napríklad vo formáte xls), s informáciami obsahujúcimi aspoň názov dodávateľa, IČO dodávateľa, výšku faktúry, dátum faktúry a predmet faktúry, vrátane faktúr pred povinným zverejňovaním v roku 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usim@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Váš list číslo/zo dňa: /21.09.2016 Naše číslo: 5780/2016-176/2210/27530 Vybavuje/linka: Ladomirjaková/02/50 255 483 Miesto odoslania/dátum: Bratislava/21.09.2016 Vážený pán xxxxx, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie dňa 21.09.2016. Vaša žiadosť bude vybavená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote. S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 Bratislava tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:usim@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 6:47 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam všetkých faktúr v tabuľke (napríklad vo formáte xls), s informáciami obsahujúcimi aspoň názov dodávateľa, IČO dodávateľa, výšku faktúry, dátum faktúry a predmet faktúry, vrátane faktúr pred povinným zverejňovaním v roku 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usim@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Vážený pán xxxxx, po konzultácii s org. zložkou zastrešujúcou agendu pod ktorú patria Vami žiadané informácie Vás žiadame o doplnenie Vašej žiadosti, a to konkrétne o: upresnenie časového obdobia, za ktoré požadujete sprístupniť zoznam faktúr (od – do), aký typ faktúr (odoslané, prijaté), prípadne ešte iné špecifiká podľa oblasti Vášho záujmu, napr. hodnotu faktúry atď. keďže ide o obrovské kvantum informácií, odhadom niekoľko sto MB dát. Informácie nebude technicky možné odoslať emailom, preto Vám informácie budú sprístupnené na CD. Zároveň Vám oznamujem, že všetky uhradené faktúry SSC od 01.01.2011 sú zverejnené na http://www.ssc.sk/sk/Zverejnovanie-zmluv-objednavok-a-faktur/Faktury.ssc S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 Bratislava tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:usim@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 6:47 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam všetkých faktúr v tabuľke (napríklad vo formáte xls), s informáciami obsahujúcimi aspoň názov dodávateľa, IČO dodávateľa, výšku faktúry, dátum faktúry a predmet faktúry, vrátane faktúr pred povinným zverejňovaním v roku 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usim@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info@ssc.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

23. september 2016

Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 21.09.2016 som formou emailu požiadal Slovenskú správu ciest o poskytnutie informácie: Zoznam faktúr. Dňa 21.09.2016 mi Slovenská správa ciest doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Ďakujem za možnosť doplniť informácie. Mám na mysli doručené faktúry, za celé časové obdobie, za ktoré sú k dispozícii - od vzniku SSC. Bolo by teoreticky možné poprosiť o sprístupnenie formou nahrania súboru na odkaz napríklad na webstránke uloz.to, miesto zaslania CD? Veľmi pekne ďakujem a oceňujem vašu komunikáciu v tejto veci. Pre možnosť prípadnej ďalšej komunikácie pripájam aj svoje telefónne číslo: 0902 108 556 A klasický e-mail: xxxxx@zastavmekorupciu.sk (žiadosť zasielam cez portál chcemvediet.sk, ktorý inú ako oficiálnu komunikáciu vo forme doplnenia infožiadosti neumožňuje) Ešte raz ďakujem, S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr

Odosielateľ:

Info <info@ssc.sk>

Dátum úkonu:

23. september 2016

Dátum doručenia:

23. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Váš list číslo/zo dňa: /21.09.2016 Naše číslo: 5780/2016-184/2210/27829 Vybavuje/linka: Ladomirjaková/02/50 255 483 Miesto odoslania/dátum: Bratislava/23.09.2016 Vážený pán xxxxx, na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúcej sa zoznamu faktúr zo dňa 21. 09. 2016 Vám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielam žiadaný zoznam od 01.01.2006, keďže ako účtovná jednotka archivujeme faktúry iba po dobu 10 rokov v zmysle zákona. Vzhľadom na veľký rozsah súboru (119 MB) Vám súbor s faktúrami posielame prostredníctvom služby www.ulozto.sk. Z nášho systému nieje možné zostavu stiahnuť vo Vami preferovanom formáte xls, nahradili sme ju formátom rtf, ktorý je univerzálny a nemali by ste mať problém s jeho otvorením. Súbor si môžete stiahnuť cez nasledujúci link: https://ulozto.sk/!xV6bSNAP6/ssc-zoznam-faktur-rtf , heslo na otvorenie súboru je 211 Prosím, súbor si uložte do počítača. V prípade problémov so stiahnutím súboru ma prosím kontaktujte. S pozdravom Lenka Ladomirjaková Slovenská správa ciest Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií Miletičova 19 826 19 Bratislava tel.: 00421 (2) 50 255 483 email.: info@ssc.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:usim@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 6:47 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam faktúr Povinná osoba: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - Ružinov 826 19, info@ssc.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usim@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam všetkých faktúr v tabuľke (napríklad vo formáte xls), s informáciami obsahujúcimi aspoň názov dodávateľa, IČO dodávateľa, výšku faktúry, dátum faktúry a predmet faktúry, vrátane faktúr pred povinným zverejňovaním v roku 2011 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usim@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx