Detail žiadosti

  • Zoznam projektov
  • Ministerstvo vnútra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 27. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam projektov

Adresát:

infomv@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

27. september 2019

Dátum odoslania:

27. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hozub@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam schválených a neschválených projektov z Výzvy Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hozub@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum doručenia:

30. september 2019

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená dňa 27.09.2019. S pozdravom Mgr. Miriama Rišková Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava tel.: 02/5094 4624 fax: 02/5094 4397 e-mail: Miriama.Riskova@minv.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:hozub@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, September 27, 2019 2:49 PM To: Info MV SR Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam projektov Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hozub@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam schválených a neschválených projektov z Výzvy Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hozub@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

KM-TO-2019/007405 - Odpoveď

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

4. október 2019

Dátum doručenia:

4. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 27.09.2019 Vám posielame odpoveď spolu s prílohou. S pozdravom Mgr. Miriama Rišková Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava tel.: 02/5094 4624 fax: 02/5094 4397 e-mail: Miriama.Riskova@minv.sk