Detail žiadosti

  • Zoznam verejných fukncionárov
  • Národná rada SR
  • xxxxx xxxxx
  • 21. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov

Adresát:

info@nrsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum odoslania:

21. október 2019

Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, syvi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie. Zoznam verejných funkcionárov vedie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon") Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Zoznam verejných funkcionárov si Vás dovoľujem požiadať zaslať v štruktúrovanej forme - a to v týchto formátoch .xls (Excel) alebo .csv. V prípade potreby dovysvetľovania, je možné kontaktovať ma na tel. čísle 0915 189 193. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: syvi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov

Odosielateľ:

info nrsr <info@nrsr.sk>

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum doručenia:

21. október 2019

KOMO-387-1/2019 Dobrý deň pani xxxxx, na Vašu žiadosť týmto potvrdzujeme prijatie Vašej nižšie uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorú sme zaevidovali pod číslom KOMO-387/2019. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, October 21, 2019 10:36 AM To: info nrsr Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, syvi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie. Zoznam verejných funkcionárov vedie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon") Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Zoznam verejných funkcionárov si Vás dovoľujem požiadať zaslať v štruktúrovanej forme - a to v týchto formátoch .xls (Excel) alebo .csv. V prípade potreby dovysvetľovania, je možné kontaktovať ma na tel. čísle 0915 189 193. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: syvi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov

Odosielateľ:

"Mgr." <PetrZuza@nrsr.sk>

Dátum úkonu:

29. október 2019

Dátum doručenia:

29. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

KOMO-387-2/2019 Dobrý deň pani xxxxx, v súvislosti s Vašou e-mailovou žiadosťou o informácie podanou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola dňa 21. 10. 2019 doručená a zaevidovaná na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom KOMO-387/2019 a v ktorej ste žiadali: „Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie.“, si Vás dovoľujeme informovať, že podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona 211/2000 Z.z. . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: info nrsr Sent: Monday, October 21, 2019 2:24 PM To: 'xxxxx xxxxx' Subject: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov KOMO-387-1/2019 Dobrý deň pani xxxxx, na Vašu žiadosť týmto potvrdzujeme prijatie Vašej nižšie uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorú sme zaevidovali pod číslom KOMO-387/2019. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: xxxxx xxxxx > Sent: Monday, October 21, 2019 10:36 AM To: info nrsr > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, syvi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie. Zoznam verejných funkcionárov vedie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon") Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Zoznam verejných funkcionárov si Vás dovoľujem požiadať zaslať v štruktúrovanej forme - a to v týchto formátoch .xls (Excel) alebo .csv. V prípade potreby dovysvetľovania, je možné kontaktovať ma na tel. čísle 0915 189 193. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: syvi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenia“) pri svojej komunikácii a činnosti spracúva v súlade s Nariadením a právnymi predpismi poskytnuté osobné údaje fyzických osôb. Podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uvedené na internetovej stránke https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/ou. V prípade otázok, týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany osobných údajov a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, je možné kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa na emailovej adrese: zodpovednaosoba@nrsr.sk. The Chancellery of the National Council of the Slovak Republic, the controller according to the General Data Protection Regulation, processes the personal data of the data subject and informs about the procession of the personal data of the data subject on the website https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/ou in line with this regulation. In case of any additional questions or claims regarding the procession of the personal data, please contact the data protection officer at zodpovednaosoba@nrsr.sk.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov

Odosielateľ:

"Mgr." <PetrZuza@nrsr.sk>

Dátum úkonu:

5. november 2019

Dátum doručenia:

5. november 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

KOMO-387-3/2019 v súvislosti s Vašou e-mailovou žiadosťou o informácie podanou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola dňa 21. 10. 2019 doručená a zaevidovaná na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom KOMO-387/2019 a v ktorej ste žiadali: „Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie.“, si Vás dovoľujeme informovať, že v prílohe tohto e-mailu Vám zasielame v Excelovskom súbore Vami zisťované informácie, tak ako nám boli poskytnuté Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. K materiálu si dovoľujeme poznamenať, že u osôb, kde je v časti skončenie funkcie dátum neuvedený, u týchto osôb k skončeniu funkcie ešte neprišlo. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: Petrášková, Zuzana, Mgr. Sent: Tuesday, October 29, 2019 1:30 PM To: 'xxxxx xxxxx' Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov KOMO-387-2/2019 Dobrý deň pani xxxxx, v súvislosti s Vašou e-mailovou žiadosťou o informácie podanou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola dňa 21. 10. 2019 doručená a zaevidovaná na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom KOMO-387/2019 a v ktorej ste žiadali: „Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie.“, si Vás dovoľujeme informovať, že podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona 211/2000 Z.z. . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: info nrsr Sent: Monday, October 21, 2019 2:24 PM To: 'xxxxx xxxxx' > Subject: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov KOMO-387-1/2019 Dobrý deň pani xxxxx, na Vašu žiadosť týmto potvrdzujeme prijatie Vašej nižšie uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorú sme zaevidovali pod číslom KOMO-387/2019. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk From: xxxxx xxxxx > Sent: Monday, October 21, 2019 10:36 AM To: info nrsr > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zoznam verejných fukncionárov Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, syvi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam verejných funkcionárov od roku 2015 - 2019 - v podobe meno, priezvisko funkcionára, dátum a rok oznámenia ujatia sa do funkcie a druh funkcie (post), dátum a rok oznámenia skončenia výkonu verejnej funkcie. Zoznam verejných funkcionárov vedie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon") Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Zoznam verejných funkcionárov si Vás dovoľujem požiadať zaslať v štruktúrovanej forme - a to v týchto formátoch .xls (Excel) alebo .csv. V prípade potreby dovysvetľovania, je možné kontaktovať ma na tel. čísle 0915 189 193. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: syvi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenia“) pri svojej komunikácii a činnosti spracúva v súlade s Nariadením a právnymi predpismi poskytnuté osobné údaje fyzických osôb. Podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uvedené na internetovej stránke https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/ou. V prípade otázok, týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany osobných údajov a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, je možné kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa na emailovej adrese: zodpovednaosoba@nrsr.sk. The Chancellery of the National Council of the Slovak Republic, the controller according to the General Data Protection Regulation, processes the personal data of the data subject and informs about the procession of the personal data of the data subject on the website https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/ou in line with this regulation. In case of any additional questions or claims regarding the procession of the personal data, please contact the data protection officer at zodpovednaosoba@nrsr.sk.