Detail žiadosti

  • Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • xxxxx xxxxx
  • 11. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020

Adresát:

public@stuba.sk   Otvorený

zuzana.mokosova@stuba.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Dátum odoslania:

11. marec 2020

Povinná osoba: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 1 812 43, public@stuba.sk, zuzana.mokosova@stuba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bimu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadam o sprístupnenie zápisníc zo stretnutí vedenia FIIT STU, ktoré vznikli v čase od 19.2.2020 po 11.3.2020. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bimu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020

Odosielateľ:

"Ing. Zuzana Mokošová" <zuzana.mokosova@stuba.sk>

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Dátum doručenia:

11. marec 2020

Dobrý deň, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaša žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2001 Z.z. (doručená dňa 11.03.2020 na e-mailovú adresupublic@stuba.sk) bola v zmysle članku 1/bod 1a) a článku 3/bod 2a) Smernice rektora 2/2017 SR (Poskytovanie informácií o STU v Bratislave) postúpená na vybavenie dekanovi FIIT STU, ktorý vydá príslušné rozhodnutie. Postup pri vybavovanie infožiadostí, ako aj príslušná smernica sú sprístupnené na tejto internetovej stránke: https://www.stuba.sk/sk/verejnost/poskytovanie-informacii/postup-stu-pri-spristupnovani-informacii.html?page_id=222 S pozdravom -- Ing. Zuzana Mokošová Slovenská technická univerzita v Bratislave útvar práce s verejnosťou R-STU Vazovova 5 812 43 Bratislava tel.: 0917 669 586 www.stuba.sk Dňa 11.03.2020 o 12:53 xxxxx xxxxx napísal(a): > > Povinná osoba: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova > 5, Bratislava 1 812 43, public@stuba.sk, zuzana.mokosova@stuba.sk > > Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, > bimu@mail.chcemvediet.sk > > Dobrý deň, > > na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám > v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: > > Žiadam o sprístupnenie zápisníc zo stretnutí vedenia FIIT STU, ktoré > vznikli v čase od 19.2.2020 po 11.3.2020. > > Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú > adresu: bimu@mail.chcemvediet.sk > > V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o > informácie. > > Ďakujem, > > xxxxx xxxxx >

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z._postúpenie na vybavenie_Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020

Odosielateľ:

Jitka Bozikova <jitka.bozikova@stuba.sk>

Dátum úkonu:

20. marec 2020

Dátum doručenia:

20. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, v prílohe e-mailu Vám zasielam rozhodnutie dekana o sprístupnení žiadaných informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, spolu s požadovanými zápisnicami. S pozdravom, Jitka Božíková sekretariát dekana Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4 Tel:. +421 2 210 22 213 E-mail: jitka.bozikova@stuba.sk ___________________________________________________________ P Pred vytlačením tohto mailu zvážte, prosím, dopad na životné prostredie. Ďakujem. Please consider the environment impact before printing this e-mail. Thanks. From: Ing. Zuzana Mokošová Sent: Wednesday, March 11, 2020 2:06 PM To: Ivan Kotuliak ; Sekretariat dekana FIIT ; dekan@fiit.stuba.sk Cc: Zuzana Kozikova ; Monika Karoliova ; Mgr. Marcel Michalička Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z._postúpenie na vybavenie_Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020 Vážený pán dekan, v zmysle článku 1/bod 1a) a článku 3/bod 2a) Smernice rektora 2/2017 SR (Poskytovanie informácií o STU v Bratislave) si Vám touto cestou dovoľujem postúpiť žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2001Z.z. Zákonná lehota 8 pracovných dní na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, ktorým povinná osoba (FIIT STU) dostala postúpenú žiadosť. Žiadosť bola postúpena na FIIT STU aj prostredníctvom záznamu v MIS (3863/2020). Súčasne si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie kópie rozhodnutia. Postup pre vybavovanie infožiadostí, ako aj príslušná smernica sú sprístupnené na tejto internetovej stránke: https://www.stuba.sk/sk/verejnost/poskytovanie-informacii/postup-stu-pri-spristupnovani-informacii.html?page_id=222 S pozdravom -------- Preposlaná správa --- Forwarded Message -------- Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020 Znovu odoslané - dátum: Wed, 11 Mar 2020 12:53:06 +0100 Znovu odoslané - od: public@stuba.sk Dátum: Wed, 11 Mar 2020 11:53:03 +0000 Od: xxxxx xxxxx Pre: public@stuba.sk , zuzana.mokosova@stuba.sk Povinná osoba: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 1 812 43, public@stuba.sk , zuzana.mokosova@stuba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bimu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadam o sprístupnenie zápisníc zo stretnutí vedenia FIIT STU, ktoré vznikli v čase od 19.2.2020 po 11.3.2020. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bimu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx