Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Zbor väzenskej a justičnej stráže Chorvátska 5; 813 04 Bratislava - Staré Mesto grzvjs@zvjs.sk
Združenie DEUS Kýčerského 5; 811 05 Bratislava info@zdruzeniedeus.sk
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9; 811 09 Bratislava - Staré Mesto centr@zmos.sk
Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8; 813 61 Bratislava hovorca@zsr.sk
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24; 820 09 Bratislava - Ružinov infoservis@zscargo.sk
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Žabotova 14; 813 13 Bratislava - Staré Mesto zsskok@slovakrail.sk
Zemplínske osvetové stredisko Gorkého 1; 071 01 Michalovce zos@zosmi.sk
Žilinská teplárenská, a. s. Košická 11; 011 87 Žilina sekretariatgr@ziltep.sk
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 1; 010 26 Žilina 1 rektor@rekt.uniza.sk
Žitnoostrovské osvetové stredisko Ulica biskupa Kondého 10; 929 01 Dunajská Streda zosds@zupa-tt.sk, svetlovska.jana@zupa-tt.sk
Zoologická záhrada Bojnice Zámok a okolie 6; 972 01 Bojnice zoobojnice@zoobojnice.sk
Zvolenská teplárenská, a.s. Lučenecká cesta 25 ; 961 50 Zvolen sekretariat@zvtp.sk