Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23; 814 99 Bratislava - Staré Mesto agentura@apvv.sk, sedivy@apvv.sk, kotuckova@apvv.sk
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32; 813 19 Bratislava - Staré Mesto info@ardal.sk, daniel.bytcanek@ardal.sk
Agentúra pre rozvoj vidieka Akademická 4; 949 01 Nitra arvi@arvi.sk
Agentúra pre výskum a vývoj Mýtna 23; 811 07 Bratislava agentura@apvv.sk
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Prostějovská 117/A; 080 01 Prešov benes@arrpsk.sk, lenkova@arrpsk.sk, kubanekova@arrpsk.sk, vo@arrpsk.sk
Agentúra rozvoja vodnej dopravy Námestie slobody č. 6; 810 05 Bratislava info@arvd.gov.sk
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Hlohovská 2; 949 01 Nitra asapv@scpv.sk
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4; 949 01 Nitra sekretariat@agroinstitut.sk
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393; 031 06 Liptovský Mikuláš rektor@aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1; 835 17 Bratislava 35 etela.muzikova@minv.sk
Akadémia umení v Banskej Bystrici J.Kollára č. 22; 974 01 Banská Bystrica 1 rektor@aku.sk
Antidopingová agentúra SR Hanulova 5/C; 840 11 Bratislava office@antidoping.sk
Archív Hlavného mesta SR Bratislavy Markova 1; 850 05 Bratislava - Staré Mesto archiv@samb.vs.sk
Archív mesta Košíc Kováčska 20/I; 040 01 Košice - Staré Mesto archiv@archiv.kosice.sk
Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Gucmanova 19/670; 920 41 Leopoldov archivzvjs@zvjs.sk
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72; 949 44 Nitra sekretariat.nr@arriva.sk
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Sklabinská 20; 831 06 Bratislava info@aomvsr.sk
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94; 974 96 Banská Bystrica podatelna@bbrsc.sk
Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41; 815 39 Bratislava bibiana@bibiana.sk
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Jašíkova 2; 821 03 Bratislava info@bid.sk
Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board Šafárikovo nám. 3; 811 02 Bratislava btb@visitbratislava.com
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A; 829 05 Bratislava batas@batas.sk
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48; 826 46 Bratislava sluzby@bvsas.sk
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Pri Šajbách 12; 831 06 Bratislava sekretariat@barmo.sk
Bytový podnik Petržalka, s.r.o.  Haanova 10 ; 852 23 Bratislava info@bppetrzalka.sk, podatelna@bppetrzalka.sk