Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Cesta k nemocnici 55; 974 01 Banská Bystrica somora@cpldz-bb.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava - Ružinov Hraničná 2; 827 99 Bratislava - Ružinov okruhlica@cpldz.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice - Juh Skladná 2; 041 90 Košice - Juh cpldzke@pobox.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí Nové Zámky Kapisztóryho 5; 940 58 Nové Zámky info@cpldz-nz.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina Považský Chlmec 278; 010 03 Žilina ivko@cpldz-zilina.sk
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Špitálska 8; 814 99 Bratislava - Staré Mesto cipc@cipc.gov.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Banská Bystrica, Ďumbierska 15 Ďumbierska 15; 974 11 Banská Bystrica specialnaskola@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Banská Bystrica, Jána Kollára 55 Jána Kollára 55; 974 01 Banská Bystrica csppbb@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bardejov Pod papierňou; 085 01 Bardejov szsbj@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Dúbravka J. Valašťana-Dolinského 1; 841 01 Bratislava-Dúbravka szsaps.dolinskeho@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 Dúbravská cesta 1; 845 25 Bratislava-Karlova Ves tajomnicka@dubravska.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 Svrčia 6; 842 11 Bratislava-Karlova Ves jsimko@bee.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 Hálkova 54; 831 03 Bratislava-Nové Mesto szshalba@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 Hrdličkova 17; 831 01 Bratislava-Nové Mesto zvintern@zsihrdlickovaba.edu.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Petržalka Žehrianska 9; 851 07 Bratislava-Petržalka szszehrianska@pobox.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Ružinov Slovinská 1; 821 04 Bratislava-Ružinov dcpredeti@dcpredeti.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bratislava-Staré Mesto Karpatská 1; 811 05 Bratislava-Staré Mesto szskarpatska@zoznam.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Brezolupy Brezolupy 30; 957 01 Brezolupy sppbce@azet.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bytča Mičurova 364/1; 014 01 Bytča durajkova@szsibytca.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Čadca Palárikova 2758; 022 01 Čadca szs@zoznam.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Detva Pionierska 850/13; 962 12 Detva szstpdetva@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Dobšiná Nová 803; 049 25 Dobšiná szs.dobsina@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1; 929 01 Dunajská Streda szspsvjmds@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Galanta Šafárikova 38; 924 01 Galanta szsgalanta@centrum.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Handlová Nám. baníkov 20; 972 51 Handlová szsha@mail.t-com.sk