Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Trnava, Čajkovského 55 Čajkovského 55; 917 08 Trnava dictrnava@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Veľký Krtíš Za parkom 966; 990 01 Veľký Krtíš sppvk@yahoo.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 Budovateľská 1309; 093 01 Vranov nad Topľou
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 140 M. R. Štefánika 140; 093 41 Vranov nad Topľou specialnaskola.szsivt@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Vrbové Nám.sv.Cyrila a Met. 9; 922 03 Vrbové cspp.vrbove@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ždaňa Abovská 244/18; 044 11 Ždaňa poradnazdana@pobox.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Želiezovce Úzka 4; 937 01 Želiezovce riaditelkaszm@centrum.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Žilina Jána Vojtaššáka 13; 010 08 Žilina szsvojtassaka@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Zlaté Moravce J. Kráľa 39; 953 01 Zlaté Moravce szszm@zoznam.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Zvolen Sokolská 109; 960 01 Zvolen csppzv@gmail.com
Centrum tradičnej kultúry v Myjave Partizánska 290/17; 907 01 Myjava viera.feriancova@ctk.tsk.sk
Centrum účelových zariadení Rekreačná 13; 921 01 Piešťany signalpiestany@gmail.com
Centrum vedecko-technických informácií Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava sekretariat@cvtisr.sk
Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou Andreja Kmeťa 530/8; 957 01 Bánovce nad Bebravou cvc@cevecko.sk
Centrum voľného času, Banská Bystrica, Havranské 9 Havranské 9; 975 90 Banská Bystrica 1979@post.sk
Centrum voľného času, Banská Bystrica, Tajovského 30 Tajovského 30; 975 90 Banská Bystrica juniorbb@juniorbb.sk
Centrum voľného času, Banská Štiavnica L. Svobodu 40; 969 01 Banská Štiavnica cvcbanskastiavnica@centrum.sk
Centrum voľného času, Bardejov, Dlhý rad 12 Dlhý rad 12; 085 45 Bardejov cvcbj@cvcbj.edu.sk
Centrum voľného času, Bardejov, Pod Papierňou 1 Pod Papierňou 1; 085 01 Bardejov
Centrum voľného času, Bardejov, Pod Vinbargom 1 Pod Vinbargom 1; 085 01 Bardejov
Centrum voľného času, Bardejov, Tarasa Ševčenka 3 Tarasa Ševčenka 3; 085 01 Bardejov
Centrum voľného času, Bardejov, Wolkerova 10 Wolkerova 10; 085 01 Bardejov
Centrum voľného času, Bátovce Bátovce 368; 935 03 Bátovce
Centrum voľného času, Belá Oslobodenia č. 165; 013 05 Belá skola@zsbela.edu.sk
Centrum voľného času, Bojnice Školská 9; 972 01 Bojnice cvcbojnice@centrum.sk