Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Hlohovec M. R. Štefánika 38; 920 01 Hlohovec hloszs@post.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Hnúšťa Zápotockého 127; 981 01 Hnúšťa specialnazs@szshnusta.edu.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Humenné Komenského 3; 066 01 Humenné
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Jamník Jamník 42; 033 01 Jamník zhintern@zsliptovjamnik.edu.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Komárno Hradná 7; 945 01 Komárno szskomarno@naex.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Košice - Barca Tešedíkova 3; 040 17 Košice - Barca sanatorium@ke.telecom.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Košice-Staré Mesto Bocatiova 1; 040 01 Košice-Staré Mesto csppke@csppke.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Košice-Vyšné Opátske Opatovská cesta 101; 040 57 Košice-Vyšné Opátske cabalova@stpke.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Kremnica Českoslov. armády 183/1; 967 32 Kremnica zsisp@mail.t-com.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Levice Z. Nejedlého 41; 934 01 Levice szsi139@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Levoča Nám. Štefana Kluberta 2; 054 01 Levoča poradna@nevidiaci.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Lipany Tehelná 23; 082 71 Lipany
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Liptovský Mikuláš, J. Rumana 6 J. Rumana 6; 031 01 Liptovský Mikuláš spojenaskola@centrum.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Liptovský Mikuláš, Ul. čs. brigády 2 Ul. čs. brigády 2; 031 01 Liptovský Mikuláš diclm@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Lučenec, Karola Supa 48 Karola Supa 48; 984 03 Lučenec cspplc@centrum.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Lučenec, Štvrť M.R.Štefánika 12 Štvrť M.R.Štefánika 12; 984 01 Lučenec dic-lc@mail.t-com.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Malacky Pribinova 16/1; 901 01 Malacky maria.miznerova@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Martin P. Mudroňa 46; 036 01 Martin spzmt@martinet.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Medzilaborce Duchnovičova 479; 068 01 Medzilaborce skola@osiduchme.svcmi.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Michalovce Školská 10; 071 01 Michalovce szsi@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Myjava Továrenská 63/1; 907 01 Myjava szsmyjava@stonline.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Námestovo Mila Urbana 160/45; 029 01 Námestovo ssino@ssino.sk
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Nitra Mudroňova 1; 949 01 Nitra ssmudronovanr@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Nová Baňa Rekreačná cesta 393; 968 01 Nová Baňa specskola.novabana@gmail.com
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Nové Zámky F. Rákocziho 5; 940 56 Nové Zámky szsnz@stonline.sk