Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie - Dunajská 48
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 31. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie - Dunajská 48

Adresát:

info@staremesto.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

31. marec 2020

Dátum odoslania:

31. marec 2020

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gova@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe budovy na Dunajskej 48 zapísanej na LV 4169, k.ú. Staré Mesto. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gova@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211-odpoved - 1.cast

Odosielateľ:

"Mgr." <lubomira.kunikova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2020

Dátum doručenia:

16. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vazeny pan xxxxx, na zaklade Vasej ziadosti o spristupnenie informacie Vam v prilohe zasielam odpoved. S pozdravom, Mgr. Ľubomíra Kuníková Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: lubomira.kunikova@staremesto.sk www.staremesto.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211-odpoved - 2.cast

Odosielateľ:

"Mgr." <lubomira.kunikova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2020

Dátum doručenia:

16. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vazeny pan xxxxx, na zaklade Vasej ziadosti o spristupnenie informacie Vam v prilohe zasielam odpoved. S pozdravom, Mgr. Ľubomíra Kuníková Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: lubomira.kunikova@staremesto.sk www.staremesto.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211-odpoved 3.cast

Odosielateľ:

"Mgr." <lubomira.kunikova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2020

Dátum doručenia:

16. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vazeny pan xxxxx, na zaklade Vasej ziadosti o spristupnenie informacie Vam v prilohe zasielam odpoved. S pozdravom, Mgr. Ľubomíra Kuníková Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: lubomira.kunikova@staremesto.sk www.staremesto.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211-odpoved 4.cast

Odosielateľ:

"Mgr." <lubomira.kunikova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2020

Dátum doručenia:

16. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vazeny pan xxxxx, na zaklade Vasej ziadosti o spristupnenie informacie Vam v prilohe zasielam odpoved. S pozdravom, Mgr. Ľubomíra Kuníková Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: lubomira.kunikova@staremesto.sk www.staremesto.sk