Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Veľké Trakany Kostolná 1; 076 42 Veľké Trakany ms.velketrakany@gmail.com
Materská škola, Veľké Turovce - Nagytúr Veľké Turovce 321; 935 81 Veľké Turovce - Nagytúr
Materská škola, Veľké Uherce Veľké Uherce 146; 958 41 Veľké Uherce egubkova@velkeuherce.sk
Materská škola, Veľké Úľany, Š. Majora 560 Š. Majora 560; 925 22 Veľké Úľany editakatonova@zoznam.sk
Materská škola, Veľké Úľany, Štefana Majora 560/8 Štefana Majora 560/8; 925 22 Veľké Úľany msm.vulany@gmail.com
Materská škola, Veľké Vozokany Veľké Vozokany 207; 951 82 Veľké Vozokany
Materská škola, Veľké Zálužie Podvinohrady 519; 951 35 Veľké Zálužie ms@velkezaluzie.sk
Materská škola, Veľký Biel Senecká 1; 900 24 Veľký Biel
Materská škola, Veľký Blh Kúpeľná 151; 980 22 Veľký Blh ms@velkyblh.sk
Materská škola, Veľký Cetín Hlavná 637; 951 05 Veľký Cetín
Materská škola, Veľký Ďur Hlavná 57; 935 34 Veľký Ďur
Materská škola, Veľký Grob Veľký Grob 333; 925 27 Veľký Grob ivetapilarikova@azet.sk
Materská škola, Veľký Horeš Školská 64; 076 52 Veľký Horeš tarr@zoznam.sk
Materská škola, Veľký Kamenec Hlavná 315; 076 36 Veľký Kamenec v.kamenec.skolka@centrum.sk
Materská škola, Veľký Klíž Veľký Klíž 2; 958 45 Veľký Klíž halmova.darina@centrum.sk
Materská škola, Veľký Krtíš Poľná 2; 990 01 Veľký Krtíš mspolna@centrum.sk
Materská škola, Veľký Kýr Apátska 19; 941 07 Veľký Kýr zskyr@zskyr.edu.sk
Materská škola, Veľký Lipník Veľký Lipník 199; 065 33 Veľký Lipník msvlipnik@gmail.com
Materská škola, Veľký Meder, Nám. Bélu Bartóka 495/18 Nám. Bélu Bartóka 495/18; 932 01 Veľký Meder materskaskolabb@velkymeder.sk
Materská škola, Veľký Meder, Železničná 7 Železničná 7; 932 01 Veľký Meder vasutovi@citromail.hu
Materská škola, Veľký Šariš A. Sládkoviča 10; 082 21 Veľký Šariš materskaskola.velkysaris@gmail.com
Materská škola, Veľký Slavkov Školská 240; 059 91 Veľký Slavkov ketovajana@gmail.com
Materská škola, Veľký Slivník Veľký Slivník 89; 082 67 Veľký Slivník
Materská škola, Veľopolie Veľopolie 6; 067 31 Veľopolie obec.velopolie@stonline.sk
Materská škola, Veselé Veselé 368; 922 08 Veselé m.kona@mail.t-com.sk