Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Chotín Školská 332; 946 31 Chotín tarczy@zschotin.edu.sk
Základná škola, Chrabrany Ludanická 10; 955 01 Chrabrany skola@zschrabrany.edu.sk
Základná škola, Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 44; 053 63 Chrasť nad Hornádom zs.chrastnh@gmail.com
Základná škola, Chrastné Chrastné 30; 044 44 Chrastné hradovska@gmail.com
Základná škola, Chrenovec - Brusno Chrenovec - Brusno 395; 972 32 Chrenovec - Brusno zs.chrenovec_brusno@stonline.sk
Základná škola, Chtelnica Námestie 1. mája č. 3; 922 05 Chtelnica zs@zschtelnica.edu.sk
Základná škola, Chynorany Školská 186/13; 956 33 Chynorany skola@zschynorany.edu.sk
Základná škola, Čičarovce Čičarovce 109; 076 71 Čičarovce cicarovce@sivinet.sk
Základná škola, Čičava Čičava 34; 093 01 Čičava zscicava@zoznam.sk
Základná škola, Číčov Hlavná 286/2; 946 19 Číčov zs.gasparsamuel@gmail.com
Základná škola, Čierna Hlavná 1; 076 43 Čierna zscierna@post.sk
Základná škola, Čierna nad Tisou, Školská 3 Školská 3; 076 43 Čierna nad Tisou gozscnt@zoznam.sk
Základná škola, Čierna nad Tisou, Zimná 6 Zimná 6; 076 43 Čierna nad Tisou riaditel@zszimcnt.edu.sk
Základná škola, Čierna Voda Čierna Voda 22; 925 06 Čierna Voda zsciernavoda@gmail.com
Základná škola, Čierne Kľačany Školská 2; 953 05 Čierne Kľačany skola@zscklacany.edu.sk
Základná škola, Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou 212; 094 34 Čierne nad Topľou zscierne@post.sk
Základná škola, Čierne, Ústredie 183 Ústredie 183; 023 13 Čierne benko@zscierne.edu.sk
Základná škola, Čierne, Vyšný Koniec 969 Vyšný Koniec 969; 023 13 Čierne knap@zsmscierne.edu.sk
Základná škola, Čierny Balog Jánošovka, Školská 511/2; 976 52 Čierny Balog zsjanosovka@gmail.com
Základná škola, Čierny Brod Hlavná 148; 925 08 Čierny Brod zsciernybrod@stonline.sk
Základná škola, Čifáre Čifáre 137; 951 61 Čifáre ahcifare@centrum.sk
Základná škola, Cífer SNP 5; 919 43 Cífer zscifer@post.sk
Základná škola, Cigeľ Cigeľ 276; 971 01 Cigeľ zsmscigel@zoznam.sk
Základná škola, Cigeľka Cigeľka 59; 086 02 Cigeľka dana.galanova@centrum.sk
Základná škola, Čiližská Radvaň Hlavná 258; 930 08 Čiližská Radvaň zusvjmgn@stonline.sk