Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Dunajská Streda, Školská ulica 936/1 Školská ulica 936/1; 929 01 Dunajská Streda nagy.arpad@post.sk
Základná škola, Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9 Smetanov háj 286/9; 929 01 Dunajská Streda zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
Základná škola, Ďurčiná Ďurčiná 225; 015 01 Ďurčiná zsdurcina@centrum.sk
Základná škola, Ďurkov Ďurkov 192; 044 19 Ďurkov skola@zsdurkov.edu.sk
Základná škola, Dvorec Dvorec 63; 956 55 Dvorec zdkladek@zsdvorec.edu.sk
Základná škola, Dvorníky Dvorníky 149; 920 56 Dvorníky zusmivis@stonline.sk
Základná škola, Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 14; 941 31 Dvory nad Žitavou skola@zshl14dvory.edu.sk
Základná škola, Dvory nad Žitavou -Udvard Hlavné námestie 13; 941 31 Dvory nad Žitavou -Udvard mail@zshldvory.edu.sk
Základná škola, Fačkov Fačkov 190; 013 16 Fačkov zsfackov@post.sk
Základná škola, Farná Farná 151; 935 66 Farná zsfarna151@gmail.com
Základná škola, Figa Figa 103; 982 51 Figa zsfiga@post.sk
Základná škola, Fiľakovo - Fülek, Farská lúka 64/B Farská lúka 64/B; 986 01 Fiľakovo - Fülek pamata@post.sk
Základná škola, Fiľakovo - Fülek, Mládežnícka 7 Mládežnícka 7; 986 01 Fiľakovo - Fülek zs.mladeznicka@gmail.com
Základná škola, Fiľakovo, Farská lúka 64/A Farská lúka 64/A; 986 01 Fiľakovo zs.farskaluka.filakovo@gmail.com
Základná škola, Fiľakovo, Školská 1 Školská 1; 986 01 Fiľakovo zsfilakovo@gmail.com
Základná škola, Fiľakovské Kováče Fiľakovské Kováče 274; 986 01 Fiľakovské Kováče zsfilkovace@centrum.sk
Základná škola, Fintice Grófske nádvorie 209/2; 082 16 Fintice zsfintice@gmail.com
Základná škola, Fričkovce Fričkovce 32; 086 42 Fričkovce zsfrickovce@gmail.com
Základná škola, Fričovce Fričovce 21; 082 37 Fričovce zs.fricovce@centrum.sk
Základná škola, Fulianka Fulianka 9; 082 12 Fulianka zsfulianka@post.sk
Základná škola, Gabčíkovo, Komenského 1081/1 Komenského 1081/1; 930 05 Gabčíkovo zs.amade.gabcikovo@gmail.com
Základná škola, Gabčíkovo, Komenského 1082/3 Komenského 1082/3; 930 05 Gabčíkovo zs@zsgabcikovo.edu.sk
Základná škola, Gaboltov Gaboltov 50; 086 02 Gaboltov zsgaboltov@stonline.sk
Základná škola, Gajary Skuteckého 438; 900 61 Gajary zs_gajary@post.sk
Základná škola, Galanta, Mierová 1454/10 Mierová 1454/10; 924 01 Galanta riaditel.zsgd@gmail.com