Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Matúškovo, Hájska 744 Hájska 744; 925 01 Matúškovo skola@zsmmatuskovo.edu.sk
Základná škola, Matúškovo, Hlavná 525 Hlavná 525; 925 01 Matúškovo zsjankamatusku@zoznam.sk
Základná škola, Medzany Medzany 182; 082 21 Medzany zsmedzany182@gmail.com
Základná škola, Medzev Štóska 183; 044 25 Medzev zs@medzev.sk
Základná škola, Medzibrod Nám. hrdinov SNP 24; 976 96 Medzibrod zsmedzibrod@gmail.com
Základná škola, Medzilaborce, Duchnovičova 480/29 Duchnovičova 480/29; 068 01 Medzilaborce zsduch@stonline.sk
Základná škola, Medzilaborce, Komenského 135/6 Komenského 135/6; 068 01 Medzilaborce kocanovaem@gmail.com
Základná škola, Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 377; 913 05 Melčice - Lieskové obec@melcice-lieskove.sk
Základná škola, Michal na Ostrove Železničná 98; 930 35 Michal na Ostrove zsmichalnao@gmail.com
Základná škola, Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 276; 941 61 Michal nad Žitavou info@zsmichal.eu.sk
Základná škola, Michaľany Školská 339/2; 076 14 Michaľany riaditel@zsskolmich.edu.sk
Základná škola, Michalovce, Jána A. Komenského 1 Jána A. Komenského 1; 071 01 Michalovce 4zskommi@gmail.com
Základná škola, Michalovce, Jána Švermu 6 Jána Švermu 6; 071 01 Michalovce posta@zssvermumi.edu.sk
Základná škola, Michalovce, Kpt. Nálepku 16 Kpt. Nálepku 16; 071 01 Michalovce skola@zsphorova.sk
Základná škola, Michalovce, Krymská 5 Krymská 5; 071 01 Michalovce krym@zskrymmi.edu.sk
Základná škola, Michalovce, Moskovská 1 Moskovská 1; 071 01 Michalovce zsmosmi@post.sk
Základná škola, Michalovce, Okružná 17 Okružná 17; 071 01 Michalovce posta@zsokrumi.edu.sk
Základná škola, Michalovce, Školská 2 Školská 2; 071 01 Michalovce 5zs@5zs.sk
Základná škola, Michalovce, T. J. Moussona 4 T. J. Moussona 4; 071 01 Michalovce skola1@1zsmi.sk
Základná škola, Mierovo Mierovo 22; 930 41 Mierovo zsmierovo@hotmail.hu
Základná škola, Mikušovce Mikušovce 16; 018 57 Mikušovce zsms@kiki.sk
Základná škola, Miloslavov Alžbetin dvor 81; 900 42 Miloslavov skolamiloslavov@zoznam.sk
Základná škola, Milpoš Milpoš 55; 082 71 Milpoš zs.milpos@gmail.com
Základná škola, Miňovce Miňovce 3; 090 32 Miňovce anickabanikova@gmail.com
Základná škola, Mirkovce Mirkovce 37; 082 06 Mirkovce zsmirkovce@zsmirkovce.edu.sk