Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Čeľovce, Hlavná 73 Hlavná 73; 076 17 Čeľovce obec.celovce@zoznam.sk
Materská škola, Čenkovce Čenkovce 124; 930 39 Čenkovce ildikovassova@gmail.com
Materská škola, Čereňany Školská 405/2; 972 46 Čereňany zscerenany@centrum.sk
Materská škola, Čerhov Čerhov 230; 076 81 Čerhov skolacerhov@gmail.com
Materská škola, Čerín Čerín 57; 974 01 Čerín erika.haringova@gmail.com
Materská škola, Černík Hlavná 146; 941 05 Černík
Materská škola, Cernina Cernina 29; 090 16 Cernina mscernina@gmail.com
Materská škola, Cerová Cerová 277; 906 33 Cerová hedviga.ticha@gmail.com
Materská škola, Cerovo Cerovo 58; 962 52 Cerovo
Materská škola, Červená Voda Červená Voda 30; 083 01 Červená Voda
Materská škola, Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove122; 082 56 Červenica pri Sabinove cervenica.ms@centrum.sk
Materská škola, Červený Hrádok Červený Hrádok 235; 951 82 Červený Hrádok zschradok@fayn.sk
Materská škola, Červený Kameň Červený Kameň 228; 018 56 Červený Kameň mscervenykamen@gmail.com
Materská škola, Červený Kláštor Červený Kláštor 63; 059 06 Červený Kláštor obecck@sinet.sk
Materská škola, Cestice Cestice 70; 044 71 Cestice
Materská škola, Chanava Chanava 28 - Hanva; 980 44 Chanava nemeth.aladar@post.sk
Materská škola, Chľaba - Helemba Chľaba 341; 943 66 Chľaba - Helemba ms.chlaba@atlas.sk
Materská škola, Chlebnice Chlebnice 133; 027 55 Chlebnice zschlebnice@gmail.com
Materská škola, Chlmec Chlmec 132; 067 41 Chlmec chlmecms110@gmail.com
Materská škola, Chmeľnica Chmeľnica 58; 064 01 Chmeľnica riaditel@zschmelnica.edu.sk
Materská škola, Chmeľov Chmeľov 217; 082 15 Chmeľov
Materská škola, Chmeľová Chmeľová 89; 086 33 Chmeľová mask.chmelova@gmail.com
Materská škola, Chmeľovec Chmeľovec 99; 082 12 Chmeľovec chmelovec@pobox.sk
Materská škola, Chmiňany Chmiňany 26; 082 33 Chmiňany obecchminany@stonline.sk
Materská škola, Chminianska Nová Ves Školská 25; 082 33 Chminianska Nová Ves zschnv@zschnv.edu.sk