Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Janík Janík 28; 044 05 Janík
Materská škola, Janíky Janíky-Dolné 78; 930 39 Janíky
Materská škola, Jankovce Jankovce 8; 067 24 Jankovce msjankovce@centrum.sk
Materská škola, Janov Janov 1; 082 42 Janov obecjanov@mail.t-com.sk
Materská škola, Janova Lehota Janova Lehota 97; 966 24 Janova Lehota msjl@centrum.sk
Materská škola, Jánovce, Hlavná 24 Hlavná 24; 925 22 Jánovce msjanovce@azet.sk
Materská škola, Janovce, Janovce 18 Janovce 18; 086 41 Janovce msjanovce@gmail.com
Materská škola, Jánovce, Jánovce 209 Jánovce 209; 059 13 Jánovce materskaskola@obec-janovce.sk
Materská škola, Jarok Školská ulica 16; 951 48 Jarok
Materská škola, Jarovnice Jarovnice 464; 082 63 Jarovnice zs@zsjarovnice.edu.sk
Materská škola, Jasenica Jasenica 214; 018 17 Jasenica jasenica@stonline.sk
Materská škola, Jasenie Partizánska cesta 74; 976 75 Jasenie skolka30@gmail.com
Materská škola, Jasenov Jasenov 239; 066 01 Jasenov matskola.jasenov@gmail.com
Materská škola, Jasenovce Jasenovce 9; 094 05 Jasenovce obecjasenovce@stonline.sk
Materská škola, Jasenové Jasenové 1; 013 19 Jasenové msjasenove@gmail.com
Materská škola, Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 337; 919 30 Jaslovské Bohunice
Materská škola, Jasov Hlavná 46; 044 23 Jasov msjasov@gmail.com
Materská škola, Jastrabá Jastrabá 1; 966 32 Jastrabá msjastraba@centrum.sk
Materská škola, Jastrabie nad Topľou Jastrabie nad Topľou 113; 094 35 Jastrabie nad Topľou lucia.bizova@centrum.sk
Materská škola, Jatov Jatov 189; 941 09 Jatov skola@zsjatov.edu.sk
Materská škola, Jazernica Jazernica 84; 038 44 Jazernica msjazernica@centrum.sk
Materská škola, Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany 75; 951 96 Jedľové Kostoľany msjkostolany@gmail.com
Materská škola, Jelenec Smreková 601; 951 73 Jelenec ms@jelenec.sk
Materská škola, Jelka Mierová 960/18; 925 23 Jelka msjelka@gmail.com
Materská škola, Jelšovce Jelšovce 352; 951 43 Jelšovce