Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Levice, Konopná 8 Konopná 8; 934 05 Levice mskonopna@gmail.com
Materská škola, Levice, m. č. Kalinčiakovo 44 m. č. Kalinčiakovo 44; 934 01 Levice mskalinciakovo@centrum.sk
Materská škola, Levice, Okružná 23 Okružná 23; 934 01 Levice ms.okruzna.lv@gmail.com
Materská škola, Levice, P. O. Hviezdoslava 20 P. O. Hviezdoslava 20; 934 01 Levice ms.hviezdoslava.lv@azet.sk
Materská škola, Levice, Perecká 41 Perecká 41; 934 05 Levice msperecka.lv@gmail.com
Materská škola, Levice, T. Vansovej 2 T. Vansovej 2; 934 01 Levice ms.vansovej@gmail.com
Materská škola, Levice, Tekovská 28 Tekovská 28; 934 01 Levice lv.ms.tekovska@gmail.com
Materská škola, Levice, Ul. J. Jesenského 41 Ul. J. Jesenského 41; 934 01 Levice msovodalv@gmail.com
Materská škola, Levice, Vojenská 114 Vojenská 114; 934 01 Levice ms.vojenska.lv@gmail.com
Materská škola, Levoča, Gašpara Haina 36 Gašpara Haina 36; 054 01 Levoča msghaina@vmnet.sk
Materská škola, Levoča, Gustáva Hermana 9 Gustáva Hermana 9; 054 01 Levoča mshermanka@gmail.com
Materská škola, Levoča, Jána Francisciho 8/1674 Jána Francisciho 8/1674; 054 01 Levoča materske@stonline.sk
Materská škola, Levoča, m. č. Levočské Lúky 3 m. č. Levočské Lúky 3; 054 01 Levoča mslevoca@mail.t-com.sk
Materská škola, Levoča, Predmestie 26 Predmestie 26; 054 01 Levoča mspredmestie26@gmail.com
Materská škola, Levoča, Železničný riadok 3 Železničný riadok 3; 054 01 Levoča mszeleznicnyriadok@levoca.sk
Materská škola, Ličartovce Ličartovce 239; 082 03 Ličartovce
Materská škola, Licince Licince 27; 049 14 Licince ildiko145@gmail.com
Materská škola, Liesek Oravická 94; 027 12 Liesek skolkaliesek@orava.sk
Materská škola, Lieskovany Lieskovany 50; 053 21 Lieskovany lieskovany@stonline.sk
Materská škola, Lieskovec, Lieskovec 123 Lieskovec 123; 067 45 Lieskovec
Materská škola, Lieskovec, Nová 2912/2 Nová 2912/2; 962 21 Lieskovec obeclieskovec@obeclieskovec.sk
Materská škola, Lietava Pod Hájom 368; 013 18 Lietava materskaskola.lietava@zoznam.sk
Materská škola, Lietavská Lúčka Skalka 17; 013 11 Lietavská Lúčka riaditelka@skalnicka.sk
Materská škola, Lietavská Svinná-Babkov Lietavská Svinná 105; 013 11 Lietavská Svinná-Babkov jarmilakasakova@azet.sk
Materská škola, Likavka Školská 480; 034 95 Likavka zsmslikavka@stonline.sk