Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Prievidza, D. Krmana 334/6 D. Krmana 334/6; 971 01 Prievidza mskrmana@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, Dobšinského 746/5 Dobšinského 746/5; 971 01 Prievidza mszavodnika@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, J. Matušku 759/1 J. Matušku 759/1; 971 01 Prievidza msmatusku@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, M. Gorkého 223/2 M. Gorkého 223/2; 971 01 Prievidza msgorkeho@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, M. Mišíka 398/15 M. Mišíka 398/15; 971 01 Prievidza msmisika@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, Malonecpalská 206/37 Malonecpalská 206/37; 971 01 Prievidza msmalonecppalska@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, Nábr. sv. Cyrila 360/28 Nábr. sv. Cyrila 360/28; 971 01 Prievidza mssvcyrila@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, P. Benického 154/1 P. Benického 154/1; 971 01 Prievidza msbenickeho@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, Športová 134/34 Športová 134/34; 971 01 Prievidza mssportova@prievidza.sk
Materská škola, Prievidza, V. Clementisa 251/12 V. Clementisa 251/12; 971 01 Prievidza msclementisa@prievidza.sk
Materská škola, Proč Proč 111; 082 14 Proč obec.proc@gmail.com
Materská škola, Prochot Prochot 39; 966 04 Prochot
Materská škola, Prosiek Prosiek 50; 032 23 Prosiek prosiek@stonline.sk
Materská škola, Prusy Prusy 177; 957 03 Prusy obecprusy@stonline.sk
Materská škola, Pružina Pružina 125; 018 22 Pružina mspruzina@pegonet.sk
Materská škola, Ptrukša Hlavná 169; 076 77 Ptrukša ptruksa@stonline.sk
Materská škola, Púchov, Chmelinec 1411 Chmelinec 1411; 020 01 Púchov mschmelinecpuchov@centrum.sk
Materská škola, Púchov, m. č. Nosice 221 m. č. Nosice 221; 020 01 Púchov materska.skola.nosice@gmail.com
Materská škola, Púchov, Mládežnícka 13 Mládežnícka 13; 020 01 Púchov daniela.valentinyova@stonline.sk
Materská škola, Púchov, Požiarna 1291/26 Požiarna 1291/26; 020 01 Púchov poziarna1291@skolkapuchov.sk
Materská škola, Púchov, Požiarna 1292/5 Požiarna 1292/5; 020 01 Púchov poziarna1292@skolkapuchov.sk
Materská škola, Púchov, Slovanská 23 Slovanská 23; 020 01 Púchov slovanska23@gmail.com
Materská škola, Púchov, Ul. 1. mája 1348/28 Ul. 1. mája 1348/28; 020 01 Púchov j.kovarova123@gmail.com
Materská škola, Pucov Pucov 112; 026 01 Pucov spisakova@zspucov.edu.sk
Materská škola, Pukanec Záhradná 2; 935 05 Pukanec mspukanec@centrum.sk