Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Rankovce Rankovce 19; 044 45 Rankovce obecrankovce@netkosice.sk
Materská škola, Rapovce Hlavná 51; 985 31 Rapovce msrapovce@centrum.sk
Materská škola, Raslavice, Alejová 504 Alejová 504; 086 41 Raslavice
Materská škola, Raslavice, Raslavice 152 Raslavice 152; 086 41 Raslavice msraslavice@gmail.com
Materská škola, Rastislavice Rastislavice 186; 941 08 Rastislavice
Materská škola, Ratková Ratková 70; 982 65 Ratková obec.ratkova@centrum.sk
Materská škola, Ratnovce Ratnovce 151; 922 31 Ratnovce marcelasimoncikova@centrum.sk
Materská škola, Ražňany Ražňany 235; 082 61 Ražňany msraznany@post.sk
Materská škola, Ráztočno Komenského 428/43; 972 31 Ráztočno zsraztocno@gmail.com
Materská škola, Reca 24; 925 26 Reca info@msreca.sk
Materská škola, Rejdová Rejdová 44; 049 26 Rejdová ms@rejdova.sk
Materská škola, Remeniny Remeniny 10; 094 31 Remeniny msremeniny@gmail.com
Materská škola, Remetské Hámre Remetské Hámre 265; 072 41 Remetské Hámre remetskehamre@stonline.sk
Materská škola, Rešov Rešov 36; 086 21 Rešov msresov@gmail.com
Materská škola, Revúca, m. č. Revúčka 136 m. č. Revúčka 136; 050 01 Revúca msrevucka@revuca.sk
Materská škola, Revúca, Sládkovičova 62/6 Sládkovičova 62/6; 050 01 Revúca mssladkovicova@post.sk
Materská škola, Revúca, Vl. Clementisa 12 Vl. Clementisa 12; 050 01 Revúca msclementisa@revuca.sk
Materská škola, Richnava Richnava 260; 053 51 Richnava msrichnava260@gmail.com
Materská škola, Richvald Richvald 82; 085 01 Richvald zs.richvald@post.sk
Materská škola, Riečka Riečka 57; 974 01 Riečka msriecka@gmail.com
Materská škola, Rimavská Seč Ul. Mládeže 34; 980 42 Rimavská Seč msrimsec@zoznam.sk
Materská škola, Rimavská Sobota, Daxnerova 30/486 Daxnerova 30/486; 979 01 Rimavská Sobota ms.daxnerova@rsnet.sk
Materská škola, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11/1054 Dúžavská cesta 11/1054; 979 01 Rimavská Sobota duzavskacesta@zsmsduzavskars.sk
Materská škola, Rimavská Sobota, I. Hatvaniho 321 I. Hatvaniho 321; 979 01 Rimavská Sobota ms-hatvaniho@rsnet.sk
Materská škola, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 1 P. Dobšinského 1; 979 01 Rimavská Sobota msdobsinskeho@rsnet.sk