Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Rožňava, Štítnická 337/9/A Štítnická 337/9/A; 048 01 Rožňava ms.stitnicka@roznava.sk
Materská škola, Rožňava, Vajanského 370/6 Vajanského 370/6; 048 01 Rožňava ms.vajanskeho@roznava.sk
Materská škola, Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 45; 049 31 Rožňavské Bystré
Materská škola, Rúbaň - Fűr Rúbaň 407; 941 36 Rúbaň - Fűr ael@panelnet.sk
Materská škola, Rudina Rudina 444; 023 31 Rudina
Materská škola, Rudinka Rudinka 118; 023 31 Rudinka msrudinka@gmail.com
Materská škola, Rudinská Rudinská 115; 023 31 Rudinská msrudinska@centrum.sk
Materská škola, Rudlov Rudlov 184; 094 35 Rudlov
Materská škola, Rudná Rudná 19; 048 01 Rudná obec.rudna@stonline.sk
Materská škola, Rudňany, 5RPII 5RPII; 053 23 Rudňany kacirova.maria@gmail.com
Materská škola, Rudňany, Rudňany 89 Rudňany 89; 053 23 Rudňany msrudnany@gmail.com
Materská škola, Rudnianska Lehota Rudnianska Lehota 224; 972 26 Rudnianska Lehota msrudlehota@gmail.com
Materská škola, Rudník, Rudník 2 Rudník 2; 906 23 Rudník msrudnik2@gmail.com
Materská škola, Rudník, Rudník 205 Rudník 205; 044 23 Rudník mszsrudnik@gmail.com
Materská škola, Rudno nad Hronom Rudno nad Hronom 275; 966 51 Rudno nad Hronom msrudnonadhronom@gmail.com
Materská škola, Rumanová Rumanová 308; 951 37 Rumanová zsmsrumanova@post.sk
Materská škola, Rumince - Runya Rumince - Runya 89; 980 50 Rumince - Runya msrumince@gmail.com
Materská škola, Ruská Hlavná 67; 076 77 Ruská obec.ruska@centrum.sk
Materská škola, Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves 24; 080 05 Ruská Nová Ves torokovakatka@gmail.com
Materská škola, Ruskov Ruskov 280; 044 19 Ruskov msruskov@gmail.com
Materská škola, Ruskovce Ruskovce 57; 956 54 Ruskovce msruskovce@gmail.com
Materská škola, Ružiná Ružiná 170; 985 52 Ružiná msruzina@gmail.com
Materská škola, Ružomberok, A. Bernoláka 17 A. Bernoláka 17; 034 01 Ružomberok msbernolaka@post.sk
Materská škola, Ružomberok, Bystrická cesta 70 Bystrická cesta 70; 034 01 Ružomberok ivica.ondruskova@gmail.com
Materská škola, Ružomberok, Hrabovská cesta 2 Hrabovská cesta 2; 034 01 Ružomberok mshrabovo@gmail.com